Matalan riskin synnytys

Mariski-toimintamallin tavoitteena on tukea normaalia synnytystä ja vähentää synnytyksen aikana tehtäviä toimenpiteitä. Synnyttämään tullessa arvioidaan, kuulutko matalan riskin ryhmään. Arvio tehdään tulovaiheessa.

Kätilö hoitaa synnyttäjää matalan riskin toimintamallin mukaan, mikäli synnytys etenee normaalisti. Mikäli kätilöllä on aihetta huoleen, hoitolinjat arvioidaan uudestaan. Osaa toimintamallin periaatteista voidaan soveltaa kaikkien synnyttäjien hoitoon.

Periaatteet

 • Riskinarvio tehdään jokaiselle synnyttäjälle tullessa ja arviointi jatkuu koko synnytyksen ajan.
 • Toiveita ja tarpeita kuunnellaan ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Kätilö tukee ja kannustaa synnytyksen aikana.
 • Kunnioitetaan synnytyksen normaalia etenemistä.
 • Sinua kannustetaan liikkumaan ja käyttämään omia voimavarojasi.
 • Toimenpiteet perustellaan ja kaikki toiminta on näyttöön perustuvaa.

Kivunhallinta

Synnytys on luonnollinen tapahtuma, joka vaatii äidiltä sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja.

 • Avautumisvaihe nopeutuu ja helpottuu, jos pystyt rentoutumaan. Silloin kohtulihas pääsee tekemään työnsä.
 • Rentoutumista sinun kannattaa harjoitella päivittäin loppuraskaudessa.

Voit halutessasi

 • liikkua vapaasti tuntemustesi mukaan ja etsiä sellaista asentoa, mikä sinusta tuntuu hyvältä
 • oleskella ammeessa
 • kysyä vaihtoehtoja sekä lääkkeettömiin että lääkkeellisiin kivunlievitysmenetelmiin
 • keinutella pallon päällä tai keinutuolissa, mikä sinusta tuntuu mukavimmilta.

Musiikki voi myös auttaa rentoutumaan.

Hieronta, lämpö ja rentoutuminen helpottavat alkuvaiheen supistuskipua.

Mikäli lääkkeettömistä kivunhallintamenetelmistä ei ole apua, keskustele kätilösi kanssa sinulle sopivasta lääkkeellisestä kivunlievitysmenetelmästä.

Vauvan sykeseuranta

Vauvan vointia seurataan ottamalla sydänäänikäyrää eli ktg:ta 15–20 minuutin ajan:

 • sairaalaan tullessa ja aina vähintään kahden tunnin välein ennen ponnistusvaihetta
 • kun vesi menee sairaalassa
 • ennen puudutusta 15 minuutin ajan, koko puudutuksen laiton ajan ja vähintään 30 minuuttia sen jälkeen

JA

 • 20 minuuttia tunnissa eli 40 minuutin välein vatsan päältä anturilla
 • joskus on tilanteita, jolloin tarkempi (jatkuva) vauvan sykkeen seuranta on tarpeen.

Lisätietoa näistä saat kätilöltäsi.

Synnytykseen puuttuminen

Joskus on tarpeellista puuttua synnytyksen kulkuun. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lapsivesikalvojen puhkaisemista tai oksitosiinin käyttöä synnytyksen aikana.

Keskustele kätilösi kanssa näistä asioista.

Matalan riskin synnytyksen kriteerit

 • Äidillä ei ole aktiivisia kroonisia sairauksia.
 • Vain yksi lapsi on syntymässä.
 • Raskausviikot ovat 37–41+6.
 • Vauvalla on pää alaspäin.
 • Tullessa vauvan sykekäyrä on normaali.
 • Synnytys on käynnistynyt itsestään.
 • Lapsivedenmenosta on alle 48 tuntia.
 • Lapsivesi on normaalin väristä eikä sinulla ole tulehduksen merkkejä.
 • BMI alle 35 ennen raskautta.
 • Ikä 18–40 vuotta (ensisynnyttäjät).

Lisätietoja saat sinua hoitavalta kätilöltä.