Julkaistu 23.2.2017

Tays ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön sähköisen äitiyskortin

Tays ottaa käyttöön sähköisen äitiyskortin ensimmäisenä Suomessa. Taysin hankinnan myötä kaikilla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnilla on mahdollisuus ottaa palvelu käyttöön äitiysneuvoloissaan.

Käytännössä sähköinen äitiyskortti on digitaalinen versio tutusta pahvisesta neuvolakortista. Pahvikorteista on tarkoitus luopua sähköisen palvelun myötä. Tampere, Orivesi, Virrat ja Ruovesi aloittavat palvelun käytön maaliskuussa neuvoloissaan. Vuoden mittaan se otetaan porrastetusti käyttöön myös muissa Pirkanmaan kunnissa.

Turvallisuutta ja sujuvuutta

Yksi sähköisen äitiyskortin eduista on aiempaa sujuvampi tiedonkulku äitiysneuvolan ja synnytyssairaalan välillä. Sähköistä äitiyskorttia käytetään perusterveydenhuollon puolella neuvoloissa sekä erikoissairaanhoidossa esimerkiksi Taysin äitiyspoliklinikalla ja synnytyssalissa

Jos raskaudessa tulee vaikkapa äkillisiä ongelmia, Taysin synnytyspäivystyksessä nähdään nopeasti neuvolan kirjaamat tiedot.

– Tieto välittyy reaaliaikaisesti eri tahojen välillä. Turvallisuus lisääntyy, kun enää ei olla pelkästään pahvisen kortin varassa, joka voi olla kateissa tai väärässä paikassa, sanoo Taysin naistentautien ja synnytysten vastuualuejohtaja Kirsi Kuismanen.

Kortin myötä toiminta käy entistä sujuvammaksi vastaanotoilla. Sähköiseen äitiyskorttiin tulevat automaattisesti kaikki äitiyshuollon kirjaukset raskauden esitiedoista synnytyksen jälkitarkastukseen saakka.

– Ylimääräinen kirjaaminen vähenee. Aiemmin terveydenhoitajat ja kätilöt ovat kirjanneet samat tiedot ensin neuvolakorttiin ja sitten sähköiseen potilastietojärjestelmään. Kohta riittää yksi kirjaaminen sähköiseen järjestelmään, kertoo ylihoitaja Anne Kalvas.

Osallistuminen helpottuu

Odottajalla on palvelun myötä aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua omaan hoitoonsa. Sähköisessä kortissa on omaseurantaosio, jonne voi kirjata kotona tehdyt mittaukset. Esimerkiksi raskausdiabetesta sairastava voi kirjata sähköiselle äitiyskortille verensokerimittausten tulokset. Odottaja näkee kortista myös terveydenhuollon ammattilaisten kirjaukset.

Palvelussa on lisäksi odottavan äidin käyttöön tarkoitettu osio, jossa on muun muassa tietopankki, keskustelupalsta ja raskauspäiväkirja, johon voi liittää myös kuvia.

Sähköisen äitiyskortin verkkosovellus on nimeltään iPana Äitiys. Koko PSHP:n alueella on jo entuudestaan käytössä sähköinen raskauden esitietolomake, joka on saman järjestelmän osa. Nyt käyttöön tuleva sähköinen äitiyskortti on palvelun laajennus, joten terveydenhuollon ammattilaisillekin palvelu on tuttu.

Sähköinen äitiyskortti on yksi Taysin digitalisaatiohankkeen kärkihankkeista. Palvelun käyttöönoton myötä Taysista tulee koko Suomessa uranuurtaja sähköisten äitiyshuollon palvelujen käytössä.

Sähköinen äitiyskortti
Ruutukaappaus sähköisen äitiyskortin etusivusta.