Julkaistu 17.6.2022

Tays saa vauvamyönteisyyssertifikaatin ensimmäisenä yliopistosairaalana Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallinen imetyksen edistämisen seurantaryhmä on myöntänyt Taysille vauvamyönteisen sairaalan sertifikaatin toukokuussa tehdyn auditoinnin perusteella. Sertifikaatti on tunnustus pitkäaikaisesta laadukkaasta työstä vauvamyönteisyyden eteen.

THL:n nimeämä auditointiryhmä nosti erityisesti esille sen, miten vauvamyönteisten hoitokäytäntöjen avulla Taysissa tuetaan perheiden hyvinvointia monella tapaa. Imetyksen tukemisen ohella tuetaan myös vanhemmuutta sekä vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta.

Vauvamyönteisyyssertifikaatti on tärkeä tunnustus Tays Syntymäpaikan vuosia jatkuneesta jokapäiväisestä työstä perheiden hyvinvoinnin eteen. Laadukas, tutkimusnäyttöön perustuva työ on vaatinut koko henkilökunnan sitoutumista.

− Vauvamyönteiset hoitokäytännöt näkyvät konkreettisesti niin, että vauvat viettävät paljon aikaa ihokontaktissa vanhempiensa kanssa ja saavat lempeän ja parhaan mahdollisen alun elämäänsä, kertoo Vauvamyönteinen Pirkanmaa -projektin projektipäällikkö Jenni Rainio.

− Äidit imettävät aiempaa enemmän, ja vanhemmat ovat valmiimpia hoitamaan vauvojansa. Myös vastasyntyneiden matalat verensokeriarvot ja lämmönsäätelyn vaikeudet ovat vähentyneet vauvamyönteisten hoitokäytäntöjen lisääntymisen myötä.

Vauvamyönteisyys ja perhekeskeisyys on huomioitu myös Tays Syntymäpaikan vuonna 2020 käyttöönotetuissa tiloissa. Uudet tilat mahdollistivat muun muassa sen, että tehohoitoa tarvitseva vastasyntynyt ja hänen äitinsä voidaan hoitaa samalla osastolla.

Vauvamyönteisyyden ydin on imetyksen tukeminen

Kansainvälinen vauvamyönteisyysohjelma (Baby Friendly Hospital Initiative) on WHO:n ja Unicefin käynnistämä maailmanlaajuinen näyttöön perustuva terveyden edistämisen ohjelma. Ohjelman tavoitteena on edistää, tukea ja turvata imetystä. Sertifikaatti on osoitus siitä, että sairaalassa tuetaan imetyksen onnistumista. Imetyksellä on tärkeä merkitys jokaisen yksittäisen vauvan ja perheen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, mutta myös laajemmin kansanterveyden edistäjänä. Suomessa vauvamyönteisyyssertifikaatti on Taysin lisäksi voimassa viidessä sairaalassa.

Taysissa imetysohjaus alkaa neuvolan antaman ohjauksen ohella jo raskausajan käynneillä ja jatkuu läpi synnytyksen ja koko sairaalassaoloajan. Toimintaa ohjaa yksiköihin laadittu imetyksen edistämisen toimintasuunnitelma. Perheet saavat tietoa imetyksen käynnistymisestä ja ylläpitämisestä sekä äidinmaidon tärkeydestä. Vastasyntyneet pääsevät ihokontaktiin vanhemman rintakehälle ja ensi-imetys tapahtuu tavallisesti jo synnytyssalissa. Lisämaitoa annetaan pääsääntöisesti lääketieteellisten perusteiden pohjalta. Sairaalassa noudatetaan kansainvälistä äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodia.

Imetyksen onnistumista tuetaan Taysissa perheiden yksilöllinen tilanne ja toiveet huomioiden. Vauvamyönteisistä hoitokäytännöistä hyötyvät myös ei-imettävät perheet ja heidän vauvansa.