Julkaistu 19.5.2021

Riskiryhmäläiset rokotettu lähes kokonaan Pirkanmaalla – joustavalla asenteella turvataan myös työikäisille mahdollisuus koronarokotuksiin

Pirkanmaan kuntien koronarokotukset etenevät mallikkaasti valtakunnalliseenkin tahtiin verrattuna. Riskiryhmiin kuuluvat pirkanmaalaiset on rokotettu lähes kokonaan ensimmäisen rokoteannoksen osalta.

Viime viikon eli viikon 19 tilastojen perusteella 2. riskiryhmään kuuluvista pirkanmaalaisista 92 prosenttia oli saanut ensimmäisen annoksensa, tai sitä oli ainakin tarjottu heille.

Rokotusten painopiste on nyt vahvasti ikäryhmärokotuksissa.

Joustoa työikäisille

Ikäryhmäperusteiset rokotukset etenevät hyvää vauhtia kohti yhä nuorempia työikäisiä. Kunnissa on havaittu, että päiväsaikaan sijoittuvat rokotusajat eivät täyty yhtä ripeästi kuin aiemmin. Syynä lienee se, että rokotusvuorossa olevista 40–50-vuotiaista valtaosa on päivällä kiinni työssään.

Sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan kuntien yhteinen rokotuskoordinaatioryhmä kannustaa työnantajia edistämään työntekijöidensä rokottautumismahdollisuuksia. Ryhmä toivoo, että työpaikoilla ollaan joustavia, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus päästä sujuvasti rokotukseen.

– Rokotusten onnistuminen on yhteinen asia. Mahdollisimman hyvä rokotuskattavuus on meidän kaikkien etu, koska sillä tavoin voimme saada pandemian päätökseen ja palata kohti normaalia elämää, koordi-naatioryhmän puheenjohtaja ja infektiolääkäri Reetta Huttunen sanoo.

Koronarokotteen ottamisen salliminen työvuoron lomassa edistää hyvää rokotuskattavuutta. Jos rokotetta ei onnistu saamaan omalla ajalla, viime kädessä voidaan antaa vapautus työstä rokotteessa käymiseksi. Kunnille on lisäksi esitetty, että työikäisiä varten järjestettäisiin rokotusten ilta-aikoja riittävästi.

Kunnat järjestävätkin parhaansa mukaan rokotusaikoja myös iltoihin ja viikonloppuihin. Koko Pirkanmaan työssä käyvää väestöä ei kuitenkaan ole mahdollista rokottaa pelkästään ilta-aikoina ja viikonloppuina, joten joustavuutta tarvitaan puolin ja toisin.

Myös nuorten rokotukset ovat tärkeitä

Pandemia ei ole vielä ohi, ja sen nujertamisen tavoite on yhteinen. Rokotukset etenevät kesän aikana nuoriin aikuisiin.

Monien yhteiskunnan toimintojen, matkailun ja vapaa-ajan aktiviteettien vapautuminen edellyttää paitsi vanhempien myös nuorten aikuisten hyvää rokotussuojaa. Lisäksi nuorten hyvä rokotuskattavuus turvaa syksyllä alkavien opintojen toteutumisen lähiopetuksena.