Julkaistu 27.3.2019

Robotti voi parantaa autistisen ihmisen vuorovaikutusta

Miten sosiaalinen robotti voisi auttaa vuorovaikutuksessa autistisen asiakkaan kanssa? Taysin kehitysvammahuollossa tutkitaan robotin vaikutuksia autististen lasten ja nuorten liikunnanohjauksessa.

Nao-robottiNoin metrin mittainen Nao-robotti esittäytyy Pitkäniemessä kehitysvammahuollon liikuntasalissa ja saa lapset ja nuoret kiinnostumaan estradilla puhuvasta vieraasta. Robotti aloittaa liikuntatuokion ja osallistujat seuraavat ohjaajiensa kanssa tarkasti perässä. Robotti kiinnostaa, mutta se ei provosoi ylimääräisillä eleillä tai ilmeillä osallistujia. Se toistaa jumppaohjelmaa kaavamaisesti ja vähäeleisesti mutta ihmistä muistuttaen.

Juuri tästä syystä robotista voisi olla hyötyä autististen lasten ja nuorten ohjaamisessa: uudet ja usein muuttuvat tilanteet ovat yleensä haaste autistisille henkilöille.

– Autistisilla henkilöillä on usein hankaluuksia ymmärtää ihmisten monimutkaista, sanatonta viestintää. Erityisen vaikea on ymmärtää esimerkiksi äänenpainoja, ilmeitä ja eleitä. Nämä voivat lisätä turhautumista, kertoo Tampereen yliopistoon aiheesta opinnäytetyötään tekevä Eija Kakko.

Robottien ilmaisun yksinkertaisuutta voidaan hallita ja tarpeen vaatiessa myös lisätä monimutkaisuutta.

– Naon toiminta on paljon yksinkertaisempaa ihmisiin verrattuna. Vaikka robotti itsessään kiinnostaa osallistujia, sen etu on tietty kaavamainen toisto. Robotti ei väsy toistamiseen.

Nyt käynnissä olevaan tutkimukseen kuuluu paitsi hyötyjen havainnoiminen myös sosiaalisten robottien tämänhetkisen käyttökelpoisuuden arvioiminen. Tavoitteena on kehittää sosiaalisia robotteja yhä paremmin vastaamaan erilaisia käyttötarkoituksia.

Ammattilaisen avuksi

Autismikirjoon kuuluvien lasten ja nuorten havainnoinnin lisäksi tutkimuksessa haastatellaan kehitysvammahuollon henkilökuntaa. Tavoitteena on kehittää robotin toimintaa ennen muuta ammattilaisten tueksi, toimia ohjaajien avustajana.

Ennen liikuntatuokiota pidettiin tutustumiskerta, jossa osallistujat saattoivat tutustua Naoon etukäteen. Tutkimuskerroilla Nao selosti etukäteen ohjelmoidun jumpan ja toisti samat liikkeet kuin osallistujienkin haluttiin tekevän. Lopuksi arvioitiin toteutunutta ohjaustilannetta ja oli mahdollisuus katsoa robottia uudestaan myös lähempää.

Sosiaalisten robottien tutkimusta on tehty maailmalla ja Suomessakin jo jonkin verran. Robotiikkaa voi myös opiskella muun muassa Tampereen yliopistossa. Nyt käynnissä oleva tutkimus on tiettävästi ensimmäinen tässä ympäristössä ja sille tehtiin huolellinen eettinen arviointi, ennen kuin se pääsi käyntiin Taysissa.