Alueellisia toimintamalleja

Alueelliset toimintamallit ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisille ja heidän yhteistyöhön suunnattuja toimintakäytäntöjä. Malleissa on kuvattu keskeisiä asioita liittyen esim. niiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on hoidon ja palvelun standardointi, systematisointi ja toiminnan yhdenmukaistaminen Pirkanmaalla.

Toimintamallit