Teknisesti laadukkaan EKG:n rekisteröinti

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Sirpa Raiskinmäki

Artikkeli tarkastettu 12.4.2013 • Viimeisin muutos 12.4.2013

 • Virheetön ekg-rekisteröinti on ekg-diagnostiikan perusta.

 • Ekg-rekisteröintejä suorittavalla henkilöllä on oltava riittävä koulutus ja kokemus tehtävään.

 • Ekg-rekisteröintejä suorittavassa toimipisteessä tulee olla kirjallinen rekisteröintiohje sekä mielellään nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii ohjeistuksesta, koulutuksesta ja laitteiden ylläpidosta.

 • Ekg-rekisteröintilaitteet on huollettava säännöllisesti ja niissä tulee olla asetettuna oikea päivämäärä ja kelloaika.

 • Rekisteröintitilanteessa vuorovaikutuksen hoitajan ja potilaan välillä on oltava asiallista ja kiireetöntä.

 • Potilaan intimiteettisuojasta on huolehdittava riippumatta rekisteröintipaikasta.

 • Ekg rekisteröidään vakioidusti:

  • Potilas lepää rekisteröinnin aikana selällään ylävartalo korkeintaan 45 astetta kohotettuna riittävän leveällä tutkimussängyllä, tyyny niskan tukena. Tyynyillä voi tarvittaessa tukea myös raajoja.

  • Parhaan kontaktin saaminen elektrodin ja ihon välille vaatii huolellisen ihonkäsittelyn (ihokarvat poistetaan elektrodien sijoittelukohdilta, mahdollinen lika ja rasva poistetaan rasvaliuottimeen (sprii) kostutetulla taitoksella, kuollut ihosolukko poistetaan hankaamalla ihoa kevyesti ihonkarhentimella). Huom! Ihonkäsittely suoritetaan vain terveelle iholle. Elektrodien kunnollisesta kiinnittymisestä iholle on varmistuttava.

  • Raajaelektrodit sijoitetaan raajojen ääriosiin siten, että niillä on tasainen kosketuspinta ihoon. Yläraajoissa elektrodit kiinnitetään ranteiden sisäpinnalle ja alaraajoissa raajan sisä- (ulko)syrjälle. Mikäli rekisteröivistä raajoista (vasen jalka tai toinen käsistä) on amputoitu tai siinä on kipsi, siirretään muutkin elektrodit symmetrisesti sairaan raajan elektrodin korkeudelle. Toivottavaa on kuitenkin pyrkiä sijoittamaan elektrodit distaalisimpaan mahdolliseen paikkaan raajassa.

  • Rintaelektrodit sijoitetaan vakioiduille paikoille kylkiluuvälit sormin tunnustellen. Mikäli jokin vamma estää rintaelektrodin kiinnittämisen oikealle paikalle, jätetään se kiinnittämättä.

   • V1- ja V2-elektrodit sijoitetaan neljänteen kylkiluuväliin rintalastan molemmin puolin

   • V4-elektrodi keskisolislinjaan viidenteen kylkiluuväliin vasemmalle puolelle rintalastaa

   • V3-elektrodi sijoitetaan tämän jälkeen V2- ja V4-elektrodien puoleenväliin (rintavillakin naisilla V3-elektrodin voi kiinnittää rinnan päälle, mikäli virheettömästi haettu elektrodin paikka sitä edellyttää).

   • V5- ja V6-elektrodit rintalastan vasemmalle puolelle kylkiluuväleistä riippumatta samaan horisontaalitasoon V4-elektrodin kanssa siten, että ensin sijoitetaan V6-elektrodi keskikainalolinjaan ja sitten V5-elektrodi V4- ja V6- elektrodin keskiväliin.

   • V4- ja V5- elektrodit sijoitetaan naisilla aina rinnan alle!

  • Potilasjohtimet kiinnitetään elektrodeihin vakioidusti väri-, numero-, kirjainkoodien mukaan välttäen johtimien kiristämistä ja silmikoimista.

  • Ekg rekisteröidään paperinkulkunopeudella 50 mm/s ja kalibraatiolla 1mV = 10 mm.

  • Mikäli vakioinnista joudutaan poikkeamaan, tulee siitä olla merkintä rekisteröinnissä.

 • Rekisteröinnin jälkeen ekg-tulosteesta tarkistetaan, että:

  • Rekisteröinnissä on tutkittavan henkilötiedot (nimi, syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus) virheettömästi.

  • Rekisteröinnistä löytyy oikea rekisteröintiaika.

  • Rekisteröinnissä on paperinkulkunopeutena (50mm/s) ja kalibraationa (1mV = 10 mm).

  • Rekisteröinnissä ei ole verkkojännitehäiriötä, luurankolihaksista peräisin olevaa häiriötä tai peruslinjan vaeltelua. Tarvittaessa otetaan uusintarekisteröinti.

   Kirjallisuutta

 1. Ahonen E.1993. Ekg:n laatuun vaikuttavista tekijöistä. Moodi 1
 2. Ahonen E., Finne A., Antila KJ. 1994. Ekg. Moodi 2
 3. Antila KJ. 2000. Mitä näytteenottajan tulee huomioida ekg-käyrästä. Moodi 1
 4. Riski H-M. 2004. Ekg:n rekisteröinti. Ekg-käyrän teknisen laadun arviointi. Väitöskirja Turun yliopiston julkaisuja.
 5. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 1.7.2010.