Hatanpään sairaalan ja Taysin yhdistäminen

Hatanpään sairaala ja Tays yhdistyivät 1.1.2018. Taysiin siirtyivät Tampereen kaupungin sairaala- ja kuntoutuspalvelut tukipalveluineen.

Vuoden 2017 aikana valmisteltiin yhdistämisen vaatimat toiminnalliset ja hallinnolliset toimenpiteet, kuten henkilöstöä, tiloja ja taloutta, ICMT, palvelutoimintaa, tukipalveluita, hallintoa ja johtamista sekä projektin viestintää koskevat asiat.

Hatanpään ja Taysin yhdistämistä valmisteltiin projektina, jolla on ohjausryhmä, johtoryhmä, projektiryhmä sekä teemaryhmät. Projektin tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty tarkemmin projektisuunnitelmassa.

Projektin tausta

Vuonna 2016 Pirkanmaalla tehtiin julkisesti tuotetun somaattisen erikoissairaanhoidon selvitys, jossa olivat mukana Valkeakosken sairaala, Vammalan sairaala, Hatanpään sairaala ja Tays Keskussairaala. Selvityksessä suunniteltiin alustava sairaaloiden välinen työnjako ja annettiin ehdotus sairaaloiden hallinnollisesta yhdistämisestä.

Hallinnollista yhdistämistä puoltaa myös uudistettu terveydenhuoltolaki, joka edellyttää, että anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa operatiivinen toiminta tulee viimeistään 1.1.2018 koota sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Pirkanmaalla tällaiset päivystykset ovat vain Tays Keskussairaalassa, Valkeakosken sairaalassa ja Jokilaakson sairaalassa Jämsässä.

Tampereen kaupunginhallitus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyivät Taysin ja Hatanpään sairaalan hallinnolliseen yhdistämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun käynnistämisen.

Sairaaloiden työnjako

Jatkossa Tays Keskussairaala keskittyy päivystys- ja raskaaseen kirurgiaan, Tays Hatanpää päiväkirurgiaan sekä vuodeosastohoitoa vaativaan elektiiviseen leikkaustoimintaan, Tays Valkeakoski pääasiassa päiväkirurgiaan ja Tays Sastamassa tehdään paikallispuudutuksessa toteutettavia toimenpiteitä. Avopalveluita, kuten vastaanottotoimintaa, tähystyksiä ja pientoimenpiteitä järjestetään kaikissa sairaaloissa.

Kuvia Hatanpään ja Taysin toiminnasta

  • Klikkaamalla avautuvan täysikokoisen kuvan kuvan kuvateksti Uudistunut Hatanpään sairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluja.
  • Hatanpää kuntoutusKuntoutusta Hatanpään sairaalassa
  • Hatanpää toimenpide Leikkaustoimintaa Hatanpään sairaalassa
  • Hatanpää toimenpide Äitiysultra Hatanpään sairaalassa
  • Raskaus ja synnytys Vastasyntyneen hoitoa Taysissa
  • Opetus Opetussairaalan toimintaa Taysissa
  • Potilaana Taysissa Osastohoitoa Taysissa
  • Tays Keskussairaala - Radius Uudistuva Tays tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja lähes kaikilla lääketieteen erikoisaloilla.