Julkaistu 6.10.2017

Erityistyöntekijöiden siirroista sovittu

Projektiryhmä kävi läpi johtoryhmän seminaarissa tehdyt linjaukset, joiden pohjalta tehtiin kaupunginhallituksen esitys valtuustolle.  Hatanpään sairaalan nimi on vuoden alusta Tays Hatanpää.

Linjausten mukaan erityistyöntekijöiden sijoittumisessa toimitaan siten, että sosiaalityöntekijät siirtyvät Hatanpäältä TA3:lle ja Hatanpään fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit sekä neuropsykologit Hatanpään sairaalan toimialueelle eli TA8:lle. Myös Rauhaniemen sairaalan geriatrit ja toimialue 1:n geriatrit siirtyvät TA8:lle. Silmä- ja korva-, nenä- ja kurkkusairauksien toiminta jatkuu nykyisenlaisena Hatanpäällä ilman henkilöstösiirtoja.  Potilasasiamiespalvelut Hatanpäälle ostetaan Tampereen kaupungilta.

Lääkärien ja hoitajien koulutussopimukset tulevat sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan vastuulle. Kouluttajien palkkioita (kertaluonteinen kannustuspalkkio) organisaatioiden voimassaolevilla periaatteilla voidaan tapauskohtaisesti harkita.

Hatanpään uusien henkilöstöresurssien käsittely on jo siirtynyt osaksi sairaanhoitopiirin taloussuunnittelua. Työllistettyjen asemaa selvitetään osana henkilöstöryhmän työtä. Sairaanhoitopiirissä ei ole tällä hetkellä muita työllistettyjä kuin nuorisotakuun mukaisia nuoria.