Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pirkanmaan alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation tavoite on väestön terveyserojen kaventaminen. Tämä toteutuu, kun terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen otetaan näkökulmaksi kaikkeen alueelliseen suunnitteluun ja toimintaan, kuntien kaikkien hallinnonalojen ja sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon strategiseen toimintaan sekä kaikkien työntekijöiden jokapäiväiseen työhön.

Pirkanmaalla alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmasta ja toteutuksen koordinaatiosta vastaa PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö.

Vaikka suomalaiset ovat monin mittarein mitattuna terveempiä kuin koskaan, väestöryhmien väliset terveyserot kasvavat. Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio sekä sen toimeenpano perustuvat terveydenhuoltolaissa (1326/2010) esitettyihin laajaan terveyden edistämisen määritelmään sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeviin tavoitteisiin.

Terveyserojen kaventamiseksi on laadittu Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma, jonka sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vuonna 2011. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet alueelliselle koordinaatiolle, kunnan kaikille hallinnonaloille, perusterveydenhuollolle sekä sairaanhoitopiirin tuottamalle erikoissairaanhoidolle.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen