Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 on strateginen alueellinen asiakirja, joka antaa suuntaviivat alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteille ja niiden toimeenpanolle. Se on järjestyksessä toinen alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla ja keskeinen osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimeenpanoa.

Lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi (1.9.2016) uudet maakunnat velvoitetaan laatimaan yhdessä kuntien kanssa alueelliset hyvinvointikertomukset. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017–2020 uudistetaan uusien maakuntien toiminnan käynnistyttyä.

Pirkanmaan kunnat voivat hyödyntää alueellisen hyvinvointikertomuksen aineistoa poikkitoiminnallisessa työssään kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kunnan esittelemään valtuustolle vähintään kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää

  • katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin
  • suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä
  • arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta.

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2017–2020 painopisteiden valintaan ovat vaikuttaneet muun ohella kuntien alueellista terveyden edistämisen koordinointia koskevat indikaattoritiedot, joita on saatavilla valtakunnallisista maksuttomista indikaattoripankeista. Kuntien eroille on useita selittäviä tekijöitä, ja yksittäistä tietoa tärkeämpiä ovat indikaattoreiden kuvaamat ilmiöt.

Painopisteet on alueellisen tason osalta hyväksytty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen nimeämässä terveyden edistämisen neuvottelukunnassa, ja erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä. Viestintä sisältyy kaikkiin painopisteisiin.

Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet vuosille 2017–2020 ovat:

  1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
  3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen
  4. Savuttomuudesta terveyttä

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2017–2020 ensimmäinen kokonaisuus on yhteenveto Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2012 painopisteiden toimeenpanosta vuosina 2013–2016. Toinen kokonaisuus ja asiakirjan ydin on suunnittelutaulukkomuodossa esitetty Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020. Tiedot on esitetty alueellisella tasolla, Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa ja ehdotuksina kuntatasolle. Suunnittelutaulukko sisältää tietoja muun muassa siitä, mikä taho on vastuussa toimenpiteiden käynnistämisestä ja toimeenpanosta, sekä esimerkkejä siitä kuinka toteutumista voidaan arvioida. Laatimisessa on käytetty apuna Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus -työkalua. Asiakirjan hyväksymisen jälkeen se julkaistaan myös Hyvinvointikertomus.fi -sivustolla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 21.11.2016 hyväksynyt Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2017–2020, ja se on saatettu tiedoksi sairaanhoitopiirin valtuustolle 12.12.2016.