VESOTE = Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti

VESOTE-Pirkanmaa

VESOTE-Pirkanmaa on valtakunnallisen VESOTE-hankkeen osahanke. Hanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista "Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta" -kärkihankkeista 2017–2018.

Hankkeen tavoite on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. Kohderyhmänä ovat aikuiset.

VESOTE kartta
 • VESOTE on puolen Suomen sote-hanke (tummanvihreät alueet)
   
 • VESOTE-hankkeella vahvistetaan vaikuttavaa elintapaohjausta
   
 • VESOTE-hankkeessa otetaan hyvät käytännöt hyötykäyttöön

VESOTE-Pirkanmaa

VESOTE-Pirkanmaata koordinoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hanke kattaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan maakunnan jäsenkunnat ja tekee yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden hankkeen tavoitteisiin linkittyvien hankkeiden kanssa.

VESOTE-Pirkanmaan tavoitteet

 • Vahvistetaan elintapaohjausta antavien ammattilaisten osaamista erityisesti liikunnan, ravitsemuksen ja unen aloilla.
 • Luodaan käytännöt, joilla elintapaohjausta tarvitsevat asiakkaat tunnistetaan ja saadaan vaikuttavaksi todetun elintapaohjauksen piiriin.
 • Maakunnassa on yhteiset sähköiset elintapaohjauksen palvelut ja palvelutarjotin kaikille asukkaille.

VESOTE-Pirkanmaan keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

 • Lisätään elintapaohjauksen osaamista. Järjestetään verkkokoulutusta ammattilaisille hankkeen teemoista ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista puheeksi ottamisessa, kirjaamisessa ja motivoivassa keskustelussa.
 • Annetaan koulutuksiin osallistujille tukea oman työyksikön käytäntöjen kehittämiseen. VESOTE-Pirkanmaa tukee työyksikön osallistumista kunnan hyvinvointikertomuksen painopisteiden toimeenpanoon. Hanke tukee myös kouluttautujan työyksikön yhteistä valmistautumista sote- ja maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin.
 • Laajennetaan Pirkanmaalla luotujen hyvien käytäntöjen käyttöä.
 • Rakennetaan virtuaalinen elintapaohjauspoliklinikka ja palvelutarjotin, jotka kattavat koko Pirkanmaan maakunnan. VESOTE-hanke tekee yhteistyötä ODA- ja Virtuaalisairaala-hankkeiden kanssa.

Keskiössä asiakas: ammattilaisille hankkeen aikana maksuton koulutus ja ohjaus

 • Koulutus antaa ammattilaiselle uusinta tietoa elintapaohjauksesta ja sen vaikuttavista menetelmistä.
 • Koulutuksen aikana syvennytään asiakasesimerkkien kautta erityisesti keuhkoahtaumatautipotilaiden sekä mielenterveyspotilaiden ohjaamisen erityiskysymyksiin. Samoja menetelmiä voidaan soveltaa muiden asiakasryhmien ohjauksessa.
 • Koulutus antaa tukea oman työpaikan elintapaohjauksen toimintatapojen kehittämiseen.

Koulutuksen kohderyhmät

 • Syksyllä 2017 alkava koulutus: elintapaohjausta antavat julkisen sektorin ammattilaiset erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja muilla kunnan toimialueilla
 • Keväällä 2018 alkava koulutus: tietyin ehdoin avoin ammattilaisille myös muissa kuin julkisen sektorin organisaatioissa.

Yhteystiedot

VESOTE-Pirkanmaan koordinaatiosta vastaa ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen