Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhteistyöselvitys

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit ovat aloittaneet selvitystyön, jonka tavoitteena on löytää rakenteellinen malli ja periaatteet entistä tiiviimmälle yhteistyölle. Selvityksen tekee konsulttiyhtiö Ernst & Young ja sen on määrä valmistua maaliskuun 2018 lopussa.

Selvityksen aluksi sai­raanhoitopiirit ovat pohtineet yhteistyöorganisaation visiota, strategi­an osa-alueita ja päämääriä. Keskustelua on käyty myös yhteisestä ar­voperustasta. Työpajojen perusteella strategisiksi teemoiksi ovat nousseet muun muassa potilaskeskeisyys, osaaminen ja tietotaito, kasvu ja edelläkä­vijyys sekä tiede, innovaatiot ja tehokkuus.

Yhteistyöpohdintojen kär­kenä on korostunut erityisesti turvallinen, vaikuttava hoito ja hyvä palvelu sekä potilaan hoitoketjun kokonaishallinta. Kummatkin sairaanhoitopiirit haluavat ol­la tunnustettuja ja arvostettuja työpaikkoja, joissa on mahdollisuus erilaisiin urapolkuihin ja oman osaamisen kehittämiseen.

Eri aihealueisiin on nimetty alatyöryhmät, joissa on edustajia molemmista sairaanhoitopiireistä. Alatyöryhmissä on myös henkilöstöedustajat. Kevään ja kesän 2018 aikana sairaanhoitopiirien päätöksentekoelimissä käsitellään mahdollisia etenemisvaihtoehtoja.

Hankkeen projektipäällikköinä toimivat osa-aikaisesti Johanna Rellman Pirkanmaalta ja Petrus Kukkonen Kanta-Hämeestä. Hankkeessa toimii johtoryhmä sekä seurantaryhmä, jossa ovat mukana erityisvastuualueen kaikki piirijohtajat, maakuntavalmistelun edustajat, sairaanhoitopiirien hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, Tampereen yliopiston edustaja sekä henkilöstöedustajat.

Projektin johtoryhmässä on sairaanhoitopiirien edustajien lisäksi myös selvitystyön kumppaniksi valitun Ernest & Youngin edustajat sekä Sitran edustaja. Sitra rahoittaa osan selvitystyön kustannuksista.