Kehittämisyhteistyö

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tehtävänä on koordinoida alueellista kehittämistyötä. Yhteistyökumppanina toimii kehittämistyön ohjausryhmä. Toimintamuotoja ovat muun muassa hoitoketjutyö, kehittävä vertaiskäynti ja ketjulähettitoiminta.

Perusterveydenhuollon yksikön kehittämistyön ohjausryhmä on yhteistyöryhmä, johon alueen terveyskeskukset nimeävät edustajansa. Ohjausryhmä tukee perusterveydenhuollon yksikköä ja alueen terveyskeskuksia hoitoketjutyössä sekä hankkeissa pilotoitavien uusien toimintakäytäntöjen kehittämisessä ja juurrutuksessa.

Hoitoketjujen juurruttamista tukevan seudullisen toimintamallin tavoitteena on edistää terveyskeskusten ja muiden seudullisten toimijoiden yhteistyötä toimipaikkakoulutusten järjestämisessä ja muussa toiminnassa.

Kehittämistoiminnassaan Pirkanmaan terveyskeskukset voivat hyödyntää kehittäviä vertaiskäyntejä. Vertaiskäynnin tueksi on tarjolla kehittävän vertaiskäynnin lomake.

Oman työyhteisön ja terveyskeskuksen toiminnan kehittämisessä voidaan hyödyntää myös terveyskeskusten välistä ketjulähettitoimintaa. Toiminnassa mukana olevat sosiaali- ja terveyskeskukset ja ketjulähettijakson mahdolliset sisältöalueet on kuvattu Ala Carte -listalla.