Kehittävä vertaiskäynti

Kehittävä vertaiskäynti on toiminnan kehittämis- ja arviointimenetelmä, jonka oleellinen osa on vierailukäynti toiseen terveyskeskukseen. Kehittävän vertaiskäynnin tavoitteena on oman työyhteisön ja terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vertaisoppimista ja -kehittämistä hyödyntäen. Samalla luodaan ja ylläpidetään verkostoja. Vertaiskäynnillä opitaan toisilta ja saadaan tietoa muiden terveyskeskusten toimintatavoista sekä hankkeissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä.

Kehittävän vertaiskäynnin kokonaisuus koostuu viidestä vaiheesta:

1. Päätös vertaiskäynnin toteutuksesta

 • Aiheen valinta: Mihin haluamme muutosta? Lähtökohtana terveyskeskuksen omat tarpeet
 • Ketä käynnille mukaan ja kuka on yhteyshenkilö?
 • Johdon suostumus!

2. Vertaiskäynnin valmistelu

 • Aiheen täsmentäminen, oman nykytilan arviointi, kysymykset
 • Vierailukäynnistä sopiminen (kohde, ajankohta, sisältö: rajaus/ kysymykset tiedoksi vierailuterveyskeskukseen)
 • Omasta jatkotapaamisesta sopiminen

3. Vierailu

 • Dokumentointi

4. Vertaiskäynnin jatkotoimet

 • Johto mukaan!
 • Käynnin annin arviointi ja dokumentointi, palaute vierailuterveyskeskukseen
 • Jatkotoimista ja oman seurantatapaamisen ajankohdasta sopiminen

5. Vertaiskäynnin seuranta

 • Johto mukaan!
 • Jatkotoimien arviointi ja dokumentointi

Kehittävä vertaiskäynti on

 • systemaattista, suunnitelmallista ja tavoitteellista
 • dokumentoitua
 • kumppanuutta
 • etenemistä pienin askelin johdon tuella

Kehittävän vertaiskäynnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi on laadittu lomake.

Lisätietoja

PSHP/perusterveydenhuollon yksikkö
Riitta Salunen
puhelin 050 362 8298
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi