Ketjulähettitoiminta

Ketjulähettitoiminta on sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon välinen yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuoto. Ketjulähettijakso on viikon mittainen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutustumis- ja oppimisjakso erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Toiminnan tavoitteena on lisätä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista. Ketjulähettitoiminta on laajentunut myös terveyskeskusten väliseksi ja Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden väliseksi toiminnaksi.

Ketjulähettijaksojen lisäksi järjestetään toimialueittaisia palauteseminaareja, joissa käsitellään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiä yhteistyökysymyksiä.

Ketjulähettijaksoista kerätään jatkuvaa palautetta, jota hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja yhteistyön kehittämisessä.

Ketjulähettitoiminnan esite (pdf)

Yhdyshenkilö

Koordinointipäällikkö Tuija Vuolle