Ketjulähettijaksot erikoissairaanhoidosta sosiaali- ja terveyskeskuksiin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöillä on mahdollisuus tutustua sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaan ja toimintaympäristöön viikon mittaisilla ketjulähettijaksoilla. Tavoitteena on, että ketjulähetti saa mahdollisimman laaja-alaisen käsityksen sosiaalikeskuksen tai terveyskeskustyöstä, terveyskeskuksen työstä, palveluista ja toimintamahdollisuuksista. Jaksolla hän myös tutustuu yhteistyökumppaneihin ja luo verkostoja.

Ketjulähettijakso antaa mahdollisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välisen käytännön yhteistyön kehittämiseen ja yhteisten hoitoprosessien parantamiseen. Ketjulähettijakson sisältöalueita voivat olla esimerkiksi:

  • Sosiaali- tai terveyskeskuksen omaleimaisuuden, toiminnan ja resurssien selvittäminen
  • Miten lähete-palautekäytännöt toimivat
  • Potilassiirrot ja jatkohoito terveyskeskuksessa tai kotona (kotisairaanhoito)
    • Lääkitys- ym. potilastietojen siirtyminen terveyskeskukseen
  • Monisairaiden potilaiden hoidon koordinointiin tutustuminen
  • Terveyden edistämiseen tutustuminen
    • Esimerkiksi tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentäminen, diabeteksen ehkäisy, masennuksen ehkäisy ja lapsiperheen tukeminen

Ketjulähettijakso kestää aina täyden työviikon eli viisi päivää. Ketjulähetin palkan maksaa oma työnantaja. Ketjulähettijaksolta kerätään palautetta sekä ennen jaksoa että jakson jälkeen. Jaksosta saa todistuksen.

Sairaanhoitopiirin ja sosiaali- ja terveyskeskusten välisen yhteistyö- ja täydennyskoulutuksen tarjonta on koottu Ala Carte-listalle (pdf). Listassa on ketjulähettejä vastaanottavat sosiaali- ja terveyskeskukset sekä aihealueet, joihin ketjulähetti voi jakson aikana tutustua. Ketjulähettijaksot varataan perusterveydenhuollon yksikön kautta.

Yhteystiedot

Yhdyshenkilö Riitta Salunen
Jaksovaraukset Teija Kvist-Sulin