Ketjulähettijaksot erityisvastuualueen keskussairaaloista Taysiin

Ketjulähettijakso on Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden työntekijöille tarkoitettu tutustumis- ja oppimisjakso yliopistosairaalassa. Ketjulähettijakso antaa mahdollisuuden tietojen ja osaamisen päivittämiseen sekä uusien ja ajanmukaisten menetelmien ja käytäntöjen omaksumiseen.

Jakso kestää viikon ja sen aikana ketjulähetti päivittää osaamistaan ja keskustelee ajankohtaisista asioista Taysin henkilökunnan kanssa. Ennen jakson alkua ketjulähettijaksolle tulevalta kysytään omat jaksotavoitteet.

Ketjulähetin palkan maksaa oma työnantaja, vastaanottavasta sairaalasta hän saa työvaatteet yms. käytännön työvälineet. Ketjulähettijaksot koordinoidaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä perusterveydenhuollon yksikön kautta. Majoituksesta jokainen huolehti itse. Huonetta voi kysyä esimerkiksi potilashotelli Norlandia Caresta.

Yhteystiedot

Yhdyshenkilö Riitta Salunen
Jaksovaraukset Teija Kvist-Sulin