Sosiaali- ja terveyskeskusten väliset ketjulähettijaksot

Sosiaali- ja terveyskeskusten välisen ketjulähettitoiminnan tavoitteena on oman työyhteisön ja sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vertaisoppimista ja -kehittämistä hyödyntäen. Samalla lisätään osaamista ja verkostoja.

Ketjulähettijakso toisessa pirkanmaalaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa kestää täyden työviikon eli viisi päivää. Ketjulähettijakson sisällöt muotoutuvat ennakkoon ilmoitettujen toiveiden ja tarpeiden, kohteena olevan sosiaali- ja terveyskeskuksen tarjonnan sekä tilannetekijöiden pohjalta. Ketjulähettijakson toimintaperiaatteet ovat samat kuin muussakin ketjulähettitoiminnassa.

Lisätietoja toiminnasta sosiaali- ja terveyskeskusten välisen ketjulähettitoiminnan esitteestä.

Toiminnassa mukana olevat sosiaali- ja terveyskeskukset ja ketjulähettijakson mahdolliset sisältöalueet on kuvattu Ala Carte-listalla.

Ketjulähettijaksot koordinoidaan keskitetysti perusterveydenhuollon yksikön kautta.

Yhteystiedot

Jaksovaraukset (terveydenhuolto) Teija Kvist-Sulin, Tays / perusterveydenhuollon yksikkö
Jaksovaraukset (sosiaalipalvelut) Outi Kulo, Pikassos Oy, outi.kulo@pikassos.fi