Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio 2020

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä Taysin psykiatrian toimialueen yhdistymisen valmistelu on alkanut keväällä 2019. Hankkeen etenemisestä julkaistaan kuulumisia Hankkeen tiedotteet -sivulla.

Tampereen kaupungin ja Taysin psykiatrian yhdistymishankkeen visiona on turvata pirkanmaalaisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen yhdistämällä avo- ja sairaalahoito sekä etenemällä kohti maakunnallista kokonaisuutta.

Nuoriso- ja lastenpsykiatria eivät ole mukana nyt valmisteltavassa yhdistymisessä.

Yhdistymishankkeen tavoitteita:

  • helpottaa avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon,
  • vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä, monipuolistaa palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen sekä
  • turvata Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen etenemällä kohti maakunnallista sote-yhteistyötä.

Aikataulu

Yhdistymistä valmistellaan vaiheittain niin, että hallinnollinen yhdistyminen voisi toteutua syyskuussa 2020. Tuolloin palvelut ja organisaatiorakenteet säilyisivät vielä ennallaan.

Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen aloitetaan jo valmistelun aikana.

Hankkeen hallinto ja johtaminen

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon integraation valmistelua on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessa 4.3.2019 (§ 91) ja sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 25.3.2019 (§25).

Hankkeen etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Tampereen kaupunginhallitukselle sekä sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmä toimii projektin johtoryhmänä ja samalla ohjausryhmänä. Hankkeella on lisäksi projektiryhmä ja seitsemän alatyöryhmää:

  • henkilöstö ja hallinto,
  • talous,
  • ICT,
  • palvelut,
  • viestintä,
  • tukipalvelut ja
  • tilat.

Hankkeen alatyöryhmiin on nimetty henkilöstön edustajat sekä Tampereen kaupungilta että sairaanhoitopiiristä. Palvelut-alatyöryhmä jakaantuu kuuteen toiminnalliseen teemaryhmään, joihin kaikkiin on kutsuttu henkilökuntaa mahdollisimman laajasti mukaan.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki: Sini Hyvönen, 040 806 3847, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Projektipäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Juha Ahonen, 050 529 0392, etunimi.sukunimi@pshp.fi