Mielenterveystyö

Kansallisen Mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman (2020-2030)  lähtökohtana on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnan kaikilla toimialoilla ja tasoilla. Ohjelman tavoitteena on turvata mielenterveystyön tavoitteellisuus ja jatkuvuus. Strategian painopisteet ja periaatteet tarjoavat apua kehittämistyöhön, suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä ohjaavat päihdepalveluiden kehittämistä täydentäen Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa. Mielenterveysstrategian painopistealueet ovat mielenterveys pääomana, lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa, mielenterveysoikeudet, ihmisen tarpeiden mukaiset ja laaja-alaiset palvelut sekä hyvä mielenterveysjohtaminen.

Mielenterveysstrategian tavoitteiden mukaan toimenpiteitä toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Vaikuttavaa tukea, luotettavaa tietoa ja toimivia työkaluja mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi:
Mielenterveystalo.fi -nettipalvelu
Nuorten mielenterveystalo.fi
Lasten mielenterveystalo.fi

Nettiterapiaan pääsee jonottamatta yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkärin lähetteellä ja on asiakkaalle maksuton. Voidaan käyttää omana hoitonaan tai muun hoidon tukena. Tehdään oireita lievittäviä tutkitusti tehokkaita harjoituksia kotoa käsin terapeutin tukemana. Terapiaohjelmat: yleistynyt ahdistuneisuus, alkoholin liikakäyttö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennus, pakko-oireet, paniikki, sosiaalisten tilanteiden pelko, lasten ja nuorten sosiaalinen ahdistuneisuus sekä unettomuus.

Tietoa psykoterapiasta ja terapeuttihaku: Pirkanmaan psykoterapeuttirekisteri.

Luonto mielenterveyden voimavarana: Mielipolku Pitkäniemen sairaalan alueella, tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Mielenterveystalon ammattilaisten osion sisältö on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön: mittaripankki, koulutuspankki, psykoterapiaportaali sekä hyvän hoidon mallit (vaatii vahvan tunnistautumisen).

Digitaalinen elintapaohjaustarjotin tarjoaa ammattilaisille materiaalia asiakkaiden ja potilaiden elintapaohjaukseen.

Vapaassa käytössä olevat omahoito-ohjelmat: aggression tunne, lapsen ahdistuneisuuteen työkaluja vanhemmille, ahdistus, epävakaus, ero, irti ahminnasta, juomisen hallinta, masennus, mustasukkaisuus, pakko-oireet, paniikki, parisuhde, seksuaalinen kiinnostus lapsiin, seksuaalisuus, traumaattiset kriisit, sosiaalinen jännittäminen, takaisin työhön, taloudellinen ahdinko, tunnelukot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo, työkaluja mielen hyvinvointiin, unettomuus, uupumus, vapaaksi viiltelystä, tukea sukupuoli-identiteetin jäsentämiseen, tukea syömishäiriöön sairastuneen läheisille sekä koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen.

Laajat ja monipuoliset tietopaketit ovat hyödyllisiä sairastuneelle, omaiselle sekä ammattilaisille: Mielenterveys puheeksi -opas, Perheen taloudellinen tuki nuorten psyykkisissä sairauksissa, Psykoterapiaan hakeutujan opas, Rauhanturvaajien psykososiaalinen tuki, Tietoa ikäihmisten mielenterveydestä, Tietoa kehitysvammaisten mielenterveydestä, Lapset puheeksi, Opioidikorvaushoidon käytännön opas, Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista, Tietoa maahanmuuttajille, Tietoa mielenterveyskuntoutuksesta, Tietoa oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksista, Tietoa peliriippuvuudesta, Tietoa psykoosista, Tietoa päihteistä, Tietoa sairastuneen läheiselle sekä Usein kysyttyä HUSin ostopalvelupsykoterapiasta.