Aikalisä! -tukipalvelu Pirkanmaalla

Toimintamallin avulla edistetään nuorten miesten hyvinvointia, ehkäistään elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vaikeutumista sekä autetaan ongelmien ratkaisemisessa. Toimintamalli perustuu kuntien, Puolustusvoimien ja Siviilipalveluskeskuksen yhteistyölle.

Toiminnassa hyödynnetään kutsuntojen tarjoamaa mahdollisuutta tavoittaa koko ikäluokka ja lähtökohtaisesti tukipalvelua tarjotaan kaikille. Erityisesti kohderyhmänä ovat varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävät sekä palveluksen keskeyttävät miehet.

Miehille tarjotaan kutsunnoissa tai palveluksen keskeytyessä tukipalvelua, jossa asiakas saa oman nimetyn ohjaajan kotikunnastaan ja mahdollisuuden elämäntilanteen selvittelyyn, tavoitteiden asettamiseen ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen.

Yleisistä palvelukäytännöistä poiketen ohjaaja ottaa yhteyden Aikalisä!-palveluun hakeutuvaan mieheen. Tukipalvelussa painopiste on hyvinvointia ja selviytymistä edistävässä ja ongelmia ennalta ehkäisevässä psykososiaalisessa tuessa. Tarvittaessa ohjaajat luovat kontakteja muuhun palveluverkostoon ja ohjaavat sekä saattavat asiakkaan tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.

Tukipalvelua toteuttavat kuntien sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka saavat ohjaajakoulutuksen.

Pirkanmaalla toimintamallin ovat ottaneet käyttöön kaikki Pirkanmaan kunnat.

Yhteystiedot

Pirkanmaan kouluttaja ja yhteyshenkilö:
etsivän nuorisotyön koordinaattori Kati Kuikka
puhelin 050 3833 207
sähköposti etunumi.sukunimi@lempaala.fi

Yhteystiedot paikkakunnittain: http://www.aikalisatoiminta.fi/