Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

Recovery-hanke

Tays on mukana valtakunnallisessa Recovery-hankkeessa, joka tekee toipumiseen suuntautuvaa ajattelumallia tutuksi mielenterveyspalveluissa. Hankkeessa kehitetään sosiaalista kuntoutusta toipumisorientaation periaatteiden, kokemusasiantuntijoiden ja positiivisen mielenterveyden mittarin avulla.

Mitä on Recovery-toipumisorientaatio?

Recovery-toipumisorientaation ajattelumallissa keskeistä on toivon ylläpito sekä ajatus, että mielenterveysongelmista on mahdollista toipua tai niiden kanssa on mahdollista elää täyspainoista elämää. Osallisuutta tukeva ja asiakaslähtöinen sosiaalisen kuntoutuksen malli huomioi entistä paremmin sosiaalisten tekijöiden ja toimintaympäristön vaikutuksen mielenterveyskuntoutujaan.

Toipumisorientoituneissa mielenterveyspalveluissa tuetaan ja ylläpidetään asiakkaan osallisuutta arkielämän eri osa-alueisiin, kuten työ, asuminen, harrastustoiminta, ajankäyttö, ihmissuhteet ja yhteisöt. Palveluja kehitetään siten, että kynnys arkipäiväisten asioiden omatoimiseen hoitamiseen madaltuu.

Valtakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa on valtakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jolle sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat:

  • Lapin yliopisto (hallinnoija)
  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  • Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  • Mielenterveyden keskusliitto
  • Mielenterveysomaisten keskusliitto
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  • (Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Sastamala)
  • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rocovery-hanke Taysissa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tavoitteena on recovery-toipumisorientaation tunnetuksi tekeminen ja sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmien painottaminen mielenterveyteen liittyvien palveluprosessien kehittämisessä. Hankkeessa kehitetään osallisuutta tukeva ja asiakaslähtöinen sosiaalisen kuntoutuksen malli. Lääketieteellisen avun piiriin ohjautuneita henkilöitä tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen keinoin yhteisöllisen toiminnan alueille.

Lisäksi tavoitteena on kehittää kokemusasiantuntijuuteen, vertaisuuteen ja moniammatilliseen osaamiseen perustuvia matalan kynnyksen työmuotoja.

Yhteyshenkilö

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Vanhala Anni