Julkaistu 10.9.2018

Kokemusasiantuntijuus yleistyy Pirkanmaan mielenterveyspalveluissa

Tays on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa vahvistetaan vertaisauttamisen ja kokemusasiantuntijuuden menetelmiä mielenterveyspalveluissa. Taysin mielenterveyspalvelujen Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan toimipisteissä kehitetään tästä syksystä lähtien palveluja niin, että mielenterveysasiakkaan elämäntilanne huomioidaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten asenteisiin. Mukana koulutuksissa on kokemusasiantuntijoita, jotka ovat itse käyttäneet mielenterveyspalveluja.

–Vertaisuuden ja kokemuksellisuuden huomioiminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisten asennemuutosta. Hoidossa tulee nähdä entistä enemmän myös muita ulottuvuuksia kuin lääketieteellisiä seikkoja, kertoo hankkeen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Kristiina Ala-Vannesluoma.

Asennemuutosta edellyttää myös se, että asiakas on hoitosuhteessa yhä enemmän kumppani kuin hoidon kohde.

– Yhdessä asiakkaan kanssa yritetään löytää ne vahvuudet, jotka auttavat asiakasta eteenpäin. Asiakkaaltakin tämä vaatii uudenlaista aktiivista roolia. Keskinäisen luottamuksen avulla voidaan tukea asiakkaita ottamaan enemmän vastuuta myös omasta toipumisestaan.

Nyt käynnistyneessä hankkeessa sovelletaan niin kutsuttua Recovery- toipumisorientaatiota osana sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on tehdä ajattelumalli tunnetuksi mielenterveyspalvelujen ammattilaisten ja asiakkaiden keskuudessa.

Hankkeessa kerätään myös kokemuksia mielenterveyspalveluista sekä testataan THL:n käyttämää Positiivisen mielenterveyden mittaria. Hankkeessa on yksilö- ja ryhmätoimintaa sekä koulutuksia niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin.

Recovery- toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke on valtakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jolle sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke päättyy maaliskuussa 2021.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto ja muita osatoteuttajia ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit, Tays, Mielenterveyden keskusliitto, FinFami - Mielenterveysomaisten keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Toiminta Pirkanmaalla kolmessa kunnassa

Kuntakohtaisiin Recovery- toipumisorientaation koulutuksiin Hämeenkyrössä, Ikaalisissa ja Sastamalassa ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestöjen ja yhdistysten edustajat, asiakkaat, kokemusasiantuntijat kuin asiakkaiden läheisetkin.

Koulutus Hämeenkyrössä
24.10.18 klo 14–15:30
Yhteiskoulun auditorio, Ristamäentie 13
Kouluttaja Esa Nordling, psykologian tohtori, THL

Hämeenkyrössä hanke osallistuu kunnan eri toimijoiden kanssa verkostotyöhön, mielenterveyspalveluihin tarjotaan osallistavaa yksilötyötä ja kokemusasiantuntijoita sekä järjestetään koulutuksia

Koulutus Ikaalisissa
25.10.18 klo 13–14:30
Oma Tupa, Teinintie 4-6
Kouluttaja Esa Nordling, psykologian tohtori, THL

Ikaalisissa kaupunki on kunnostanut vanhan koulun tiloja nuorten ryhmän toimintaa varten. Hanke tarjoaa ohjaajaresurssia ja kokemusasiantuntijoita nuorten käyttöön. Ikaalisissa toimii myös hyvin yhteistyö kunnan eri palveluntarjoajien kesken.

Koulutus Sastamalassa
26.10.2018 klo 13–14:30
Purren koulutustila, Tays Sastamala, Itsenäisyydenkatu 2
Kouluttaja Esa Nordling, psykologian tohtori, THL

Sastamalassa keskitytään uudenlaisen ryhmätapaamisten ja osallistavan yksilötyön yhdistävään Mieli pt (personal trainer) -toimintaan. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat kaupungin sosiaalityö, Mielipiste ja Taysin psykiatrian poliklinikka ja osasto. Kokemusasiantuntijat ja vertaiset ovat tärkeässä roolissa.