MIELI pt (personal trainer) – yksilö- ja yhteistapaamisia arjen tueksi

Mielen personal trainer tarjoaa yksilö- ja yhteistapaamisia arjen tueksi sekä tukea eri toimipisteiden aulatiloissa.

Kenelle

  • Taysin psykiatrian toimipisteissä (Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Sastamala) asioiville sekä yhteistyökumppaneiden palveluita käyttäville.
  • Ihmisille, jotka haluavat osallistua oman hyvinvointinsa parantamiseen sekä heille, joista tuntuu vaikealta lähteä kotoa hoitamaan asioitaan ja osallistumaan yhteisölliseen toimintaan.

Tavoitteet

  • Toimia hoitotyön tukena.
  • Kokemusasiantuntijoiden sekä Recovery-orientoituneiden ammattilaisten antaman tuen tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, ja sitä kautta toipua haastavista elämäntilanteista sekä päästä elämässään tasapainoon ja nauttimaan elämästä.
  •  Mieli pt kannustaa ihmisiä ottamaan enemmän vastuuta omasta toipumisestaan ja lisäämään heidän osallisuuden kokemuksiaan.
  • Edistää Recovery-toipumisorientaatioajattelun leviämistä kaikille kansalaisille.

Sisältö

  • Yksilö- ja yhteistapaamisia sekä aulatoimintaa eri toimipisteiden odotustiloissa.
  • Yksilötapaamisilla (1-4 kertaa kuukaudessa) ihmisiä tuetaan asettamaan omia tavoitteitaan, joita kohti kulkiessaan kokemusasiantuntijoiden tuki on käytössä. Tapaamiset tapahtuvat asiakkaiden valitsemassa paikassa kotona, lenkillä, lounaalla, toimistolla ym. ja niiden sisältö lähtee asiakkaan ajatuksista ja toiveista. Tärkeää on poimia asiakkaan puheesta unelmia ja aiheita, joihin voidaan myöhemminkin palata ja syventyä tarkemmin.
  • Yhteistapaamisia on 2-4 kertaan kuussa noin neljä tuntia kerrallaan. Jokainen ihminen tavataan tarvittaessa henkilökohtaisesti ennen toiminnan alkamista. Ryhmissä on vaihtelevasti paikalla 2-8 asiakasta ja kokemusasiantuntija sekä Recovery-orientoitunut ammattilainen. Tapaamiset toimivat asiakaslähtöisesti, joten valmiita toimintamalleja tai ohjelmarunkoja ei ammattilaisten toimesta laadita. Pääasiassa yhteistapaamisilla keskustellaan asiakkaiden valitsemista aiheista. Ilmapiiri on hyväksyvä ja osallistujien luottamus sillä tasolla, että on voitu puhua vaikeistakin asioista. Keskustelun lisäksi yhteistapaamisilla on retkeilty, käyty keilaamassa ja ystävänpäivälounaalla sekä tutustuttu graafikon työhön hänen ateljeessaan.
  • Kokemusasiantuntija tavattavissa -aulatoiminnalla tarkoitetaan asiakkaiden kohtaamista eri toimipisteiden odotustiloissa. Heille tarjoillaan kahvia ja kerrotaan kokemusasiantuntijatoiminnasta ja Recovery-toipumisorientaatiosta. Asiakkailla on mahdollista kertoa itsestään, kysellä kokemuksia muilta tai nauttia rupattelusta. Ketään ei painosteta keskusteluun vaan kaikkien toiveita kunnioitetaan. Asiakkaat saavat myös tietoa Mieli pt:n tapaamistoiminnasta. Tapaamisilla ja aulatoiminnassa otetaan esiin Recovery-toipumisorientaatio sekä yleensä toipumiseen vaikuttavia perusasioita kuten liikunta, ravinto ja lepo. Asiakkaiden avoimella ja hyväksyvällä kohtaamisella on merkittävä painoarvo Mieli pt:ssä. Kohdealueilla Mieli pt:tä kokeiltaessa huumori on ollut merkittävä voimavara. Tapaamisten lisäksi asiakkaisiin pidetään yhteyttä soittelemalla ja viestittämällä puhelimella tai sähköpostilla. Asiakkaiden kanssa jutellaan arkipäiväisiä asioita ja annetaan heidän ottaa esiin itselleen sillä hetkellä eniten mietityttävät asiat. Asiakkaan oman tahdin kunnioittaminen asioidensa hoidossa on ensiarvoisen tärkeää.

mielipt