Psykoterapian laaturekisteri

Psykoterapian laaturekisteri on kansallinen psykoterapioiden seurannan ja laadunvarmistuksen väline, minkä tarkoitus on tukea yliopistosairaanhoitopiirejä lakisääteisessä tehtävässään psykososiaalisten menetelmien arvioinnin ja osaamisen ylläpitämiseksi alueillaan.

Laaturekisteri on osa potilastietojärjestelmää ja sinne saadaan kerättyä erilaisten psykoterapioiden ja terapiamenetelmien käytöstä tietoa systemaattisemmin > laatu ja vaikuttavuus.

Psykoterapeutilta ja potilaalta kerätään digitaalisesti tietoa psykoterapian kulusta, koetuista hyödyistä sekä oireilun ja toimintakyvyn muutoksesta terapian aikana. Potilaan kokemus saadaan näkyvämmin esiin. Tietoja hyödynnetään potilaan hoidon suunnittelun apuna, kuten muitakin sairauskertomusmerkintöjä. Lisäksi laaturekisteristä saadaan ryhmätasolla tietoa psykoterapiaan pääsyn viiveestä ja hoidon tehosta.

Laaturekisteri on tällä hetkellä Pirkanmaalla käytössä Tampereen kaupungin palveluseteliterapiassa sekä Pirhan ostopalvelupsykoterapiassa. Kyselyt aktivoituvat erikoisalojen mukaan.

psykoterapian laaturekisterin hyotyja

Täytettävät lomakkeet / aikuiset

Psykoterapeutti täyttää terapian alussa alkuarvion lisäksi sosiaalista toimintakykyä mittaavan kyselyn (SOFAS) sekä psykoottisissa häiriöissä oiremittarin (BPRS). Terapian lopussa psykoterapeutti täyttää loppuarvion sekä SOFAS ja psykoottisissa häiriöissä BPRS uudelleen.

Potilas täyttää hänelle aktivoituvat lomakkeet OmaTays -sähköisen asioinnin palvelun kautta tai terapeutin kanssa sopimallaan tavalla.

Potilaan lomakkeet / aikuinen:

 • Alkuarvio + CORE-OM (voinnin seuranta), AUDIT-C (alkoholin ongelmakäytön tunnistus), PHQ-9 (masennuksen seulonta ja vakavuusasteen arviointi), OASIS (ahdistuksen voimakkuuden ja toimintakyvyn heikentymisen arviointi)
 • Loppuarvio + samat mittarit uudelleen
 • Diagnoosin mukaan avautuva kysely terapian alussa ja lopussa
  -SPIN-FIN (sosiaalisten tilanteiden pelon arviointi)
  -PDSS-SR (paniikkihäiriön vaikeusasteen arviointi)
  -PSWQ (ahdistuneisuushäiriöön liittyvän murehtimisen arviointi ja mittaaminen)
  -Oci-R (pakko-oireisen häiriön seulontatyökalu)
  -IES-R (tietyn traumaattisen tapahtuman kartoitus)
  -SDQ-20 (ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointi)
  -EDE-Q (häiriintyneen syömisen itsearviointi)
  -BSL-23 (epävakaan persoonallisuushäiriön tyypillisempien oireiden arviointi)

Täytettävät lomakkeet / nuoret

Psykoterapeutti täyttää terapian alussa alkuarvion lisäksi sosiaalista toimintakykyä mittaavan kyselyn (SOFAS) sekä psykoottisissa häiriöissä oiremittarin (BPRS). Terapian lopussa psykoterapeutti täyttää loppuarvion sekä SOFAS ja psykoottisissa häiriöissä BPRS uudelleen.

Potilas täyttää hänelle aktivoituvat lomakkeet OmaTays -sähköisen asioinnin palvelun kautta tai terapeutin kanssa sopimallaan tavalla.

Potilaan lomakkeet / nuoret:

 • Alkuarvio + YP-CORE (voinnin seuranta) + perheterapiassa FAD (perheen toimintakyvyn arviointi ja sen mahdolliset ongelmat)
 • Loppuarvio + samat mittarit uudelleen
 • Diagnoosin mukaan avautuva kysely
  -PHQ-9 (masennuksen seulonta ja vakavuusasteen arviointi), SCAS (ahdistuneisuuden arviointi)
  -ADSUME (nuorten päihdemittari)
  -PQ-B (psykoottistyyppisten oireiden arviointi)
  -EDE-Q (häiriintyneen syömisen arviointi)
  -BSL-23 (epävakaan persoonallisuushäiriön tyypillisempien oireiden arviointi)

Täytettävät lomakkeet / lapset

Psykoterapeutti täyttää alku- ja loppuarvion.

Potilas täyttää hänelle aktivoituvat lomakkeet OmaTays -sähköisen asioinnin palvelun kautta tai terapeutin kanssa sopimallaan tavalla.

Potilaan lomakkeet / lapset:

 • Alkuarvio + perheterapiassa FAD (perheen toimintakyvyn arviointi ja sen mahdolliset ongelmat)
 • Loppuarvio + samat mittarit uudelleen
 • Ikäryhmän mukaan avautuvat kyselyt terapian alussa ja lopussa
  -SDQ* V4-17 (lapsen vanhempi täyttää)
  -SDQ I 11-17 (lapsi täyttää)
  -RCADS** vanhemman lomake, RCADS lapsen lomake
  *SDQ -vahvuudet & vaikeudet -kysely (käyttäytymisen ja psyykkisen voinnin kartoitus)
  **RCADS (ahdistuneisuuden ja masennuksen arviointi)

Kirjautuminen laaturekisteriin

Psykoterapeutti kirjautuu järjestelmään vahvalla tunnistautumisella: https://hallinto.omatays.fi/ . Tarkat ohjeet kirjautumisesta sekä rekisterin käytöstä toimitetaan niille terapeuteille ja tahoille, jotka laaturekisteriä sovitusti käyttävät. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

Potilaat täydentävät omat sähköiset kyselynsä (korvaavat vanhat paperilomakkeet) Taysin sähköisen asioinnin palvelussa OmaTaysissa www.omatays.fi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Terapeutti ja potilas voivat myös sopia potilaan kyselyt täydennettävän yhdessä terapeutin kanssa (erityisesti niiden yli 13-vuotiaiden nuorten osalta, joilla ei ole omia pankkitunnuksia). Alle 13-vuotiaiden lasten osalta toimii puolesta asiointi.