Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat laatineet terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2017-2019. Suunnitelmasta on neuvoteltu sairaanhoitopiirin kanssa, ja se on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja tehdään siihen tarvittavat muutokset.