Julkaistu 1.12.2022

Cool Kids  -missä mennään, projektikoordinaattori Mari?

Lokakuussa 2022 pääsimme lastenpsykiatrian asiantuntijahoitajien Katariina Aimon ja Saara Mäkisen kanssa osaksi Viva-projektia tuomaan Cool Kids- interventiota Sisä-Suomen yhteystyöalueelle. Vuoden 2022 aikana aloitetut koulutuserät ovat menetelmäohjauksen vaiheessa, niinpä mekin ahkeroimme tällä hetkellä aiemmin aloittaneiden ohjausryhmiemme tukena.

Heti ensi vuoden alussa alkaa uusi Cool Kids-koulutus. Vaikka menetelmään on aikaisemminkin koulutettu osaajia, on se silti monelle yhä vieras. Siksi olemmekin käyttäneet aikaa lasten ja nuorten ammattilaisten esihenkilöiden kontaktoimiseen sekä menetelmän ja koulutuskokonaisuuden esittelyyn. Innokkaita koulutukseen lähtijöitä on alkanut löytyä ja koulutuspaikat ovat täytymässä hitaasti, mutta varmasti.

Joulukuussa luvassa on koulutushakemusten läpikäymistä yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Cool Kids- kouluttajien kanssa - näin varmistutaan siltä, että koulutukseen lähtevät siihen soveltuvat ammattilaiset. Tämän jälkeen koulutettavat pääsevätkin tutustumaan opiskeltavaan ennakkomateriaalin verkkokoulutuspohjalla. Varsinaiset menetelmäkoulutuksen päivät järjestetään 13.–14.2. etäkoulutuksena Teamsin kautta, joiden jälkeen alkaa koulutuspotilaiden valikointi. Uudet, vuoden kestävät menetelmäohjausryhmät starttaavat maaliskuussa 2023.

Uusia osaajia poliklinikoilta, perheneuvoloista ja nuorisotiimeistä

Uusia Cool Kids- ammattilaisia olemme tällä kertaa valikoineet hoitotyötä tekevien ammattilaisten parista. Lasten ammattilaisia on lähdössä mukaan lastenpsykiatrian poliklinikoilta, perheneuvoloista sekä lastentiimeistä. Nuorten ammattilaisia uudessa koulutuserässä on mukana nuorisopsykiatrian poleilta, matalankynnyksen nuorisopalveluista sekä nuorisotiimeistä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on tarjottu lasten puolelle 24 koulutuspaikkaa, Kanta-Hämeeseen 18 paikkaa ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle 34 paikkaa.

Paikkajaon perusteena ovat olleet aiemmin kouluksiin lähteneiden paikallinen määrä sekä väestöpohja. Etelä-Pohjanmaan alueen palvelujärjestelmä poikkeaa nuorten palveluiden osalta jonkin verran Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueista pohjaten vahvasti erikoissairaanhoidon konsultaatioihin. Kuntapolien puuttuessa paikkoja ei ole saatu jaettua väkilukuun suhteutettuna Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle vielä yhtä runsaasti kuin Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen.

Tarvetta myös muualla

Myös kouluilla työskentelevät ammattihenkilöt ovat olleet kiinnostuneita Cool Kids-menetelmästä. Emme ole kuitenkaan vielä toistaiseksi lähteneet viemään menetelmää Sisä-Suomen yhteistyöalueen koulujen ammattilaisille. Taustalla on aikaisempi kokemus mm. IPC:n käyttöönotossa: noin kuusi käyntiä sisältävän menetelmän käyttö on kouluissa koettu osin haastavaksi ja Cool Kids on selkeästi IPC:tä vaativampi menetelmä. Yhden Cool Kids-jakson toteuttaminen edellyttää työntekijältä 10 käyntikerran toteuttamista yhden asiakkaan kanssa. Lisäksi käynteihin sisältyy työskentelyä vanhempien kanssa. Osa koulujen ammattilaisista on kokenut menetelmän tällaisenaan liian massiiviseksi koulumaailmaan. Lisäksi implementoinnin haasteena ovat olleet saatavilla olevien menetelmäohjaajien vähäinen määrä.

Aiemmat kokemukset Cool Kids- menetelmän implementoinnista ovat osoittaneet, että menetelmän tuominen koulumaailmaan vaatii paljon suunnitelmallisuutta sekä alueellisen yhteystyön järjestämistä. Parhaillaan käynnissä oleva hyvinvointialueille siirtyminen luo uusia toimintatapoja ja sitä myöten myös mahdollisuuksia. Pohjustavaan työhön kannattaa kuitenkin panostaa, jotta tulokselliseksi todettu hoitomuoto saadaan myös juurtumaan palveluihin. Tehokas menetelmän juurrutus vaatii luonnollisesti myös palvelurakenteiden huomioimista. Toiveenamme on toki päästä pikaisesti vastaamaan myös koulujen ammattilaisten tarpeisiin. Koulujen ammattilaisia ei ole unohdettu, vaan pyrimme etsimään pitkäjänteisiä ja toimivia ratkaisuja.

Ihmisluonnolle tyypillistä on kiirehtiä ja kurkotella ennakoiden tulevaisuuteen. Jostain on kuitenkin pakko aloittaa tässä hetkessä. Suunnitelmallisuus on ensiarvoisen tärkeää ja siksi olemmekin alkaneet luoda ensi vuodelle kattavaa Cool Kids- juurrutussuunnitelmaa. Jatkamme eteenpäin hyödyntäen Viva-tiimin aiempaa kokemusta.

Hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa!