Julkaistu 11.4.2022

IPC hyvinvointialueilla

Viva on nyt kouluttanut 250 IPC ammattilaista, mikä on sen verran merkittävä määrä, että työmme painopistepiste on siirtynyt kouluttamisesta menetelmän juurruttamiseen eli implementointiin. Juurruttamisessa yksi keskeisimpiä tekijöitä on, että menetelmää käyttävän organisaation rakenteet tukevat menetelmän käyttöä. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. johtamisen käytänteitä, IPC koulutettujen vertaistukea, seurantajärjestelmää ja toimivia hoitopolkuja. Nämä tekijät pitäisi saattaa osaksi hyvinvointialueiden rakenteita. Olemmekin kiinnostavan kysymyksen äärellä; miten implementoida IPC organisaatioon, jota ei vielä ole?

Hämeen liitto ja joukko Kanta-Hämeen kuntien IPC yhdyshenkilöitä tarttui kanssamme tähän haasteeseen. Tehdään se, mitä nyt voidaan ja suunnitellaan tulevaa parhaan näkemyksemme mukaan, oli innostuneen porukan yhteinen näkemys. Aina voi tehdä uusia suunnitelmia, kun tieto lisääntyy.

Päätimme aloittaa nykytilan kartoituksesta. Ensimmäisenä selvitettävien asioiden listalla ovat kuntien nykyiset IPC:n seurantakäytännöt ja niiden yhdenmukaistaminen sekä olemassa olevien nuorten masennuksen hoitopolkujen kartoitus. Selvityksen tuloksia tarkastellaan toukokuussa. Kanta-Hämeessä on jo monessa kunnassa IPC ohjaajien vertaisverkostoja, joten se juna etenee kuin itsekseen. Vielä tänä keväänä on tarkoitus kuulla IPC ohjaajien näkemyksiä juurtumisen edellytyksistä ja hyödyntää saatua tietoa syksyn suunnitelmien teossa.

Aina välillä joku toteaa, että tämähän (IPC) on vain yksi menetelmä. Se on totta, mutta totta on myös se, että erilaisilla hankkeilla on yritetty tuoda käyttöön useita työmuotoja, jotka ovat lopulta kadonneet hankkeiden mukana. Jos Kanta-Hämeestä on kiinni, IPC:lle ei käy näin! Nyt tehtävä työ hyödyttää myös tulevaisuudessa käyttöönotettavien menetelmien juurruttamista ja Viva voi hyödyntää kokemuksia vastaavassa työssä Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. 

Kohti yhteisiä rakenteita!