Julkaistu 18.8.2021

Lääkäri IPC-ohjaajana

Ikaalisten perusterveydenhuollossa työskentelevä lääkäri Sanna Sulkusalmi osallistui helmikuun IPC-koulutukseen. Sanna on kokenut IPC menetelmän todella hyödyllisenä ja se on vastannut odotuksia. Hänellä on nyt tehtynä yksi loppuun viety ohjaus. Työyhteisön lääkärin osallistuminen koulutukseen on edistänyt myös moniammatillista yhteistyötä: käytänteiden miettiminen on helpompaa, kun kaikilla ammattiryhmillä on samanlainen toimintatapa masennusoireilevien nuorten kanssa.

- Minulle lääkärinä on tärkeää, että tiedän moniammatillisen tiimini toimintatavat ja pystyn käyttämään hyödyksi heidän osaamistaan sekä tiedän kuinka he toimivat. Koen sen olevan tärkeä ja merkittävä osa toimivaa moniammatillista yhteistyötä, Sanna toteaa.

Elämänmyönteinen menetelmä

Sanna pitää tärkeänä, että IPC-ohjauksen voi aloittaa matalalla kynnyksellä ja menetelmää käyttämällä on mahdollisuus ennaltaehkäistä ongelmia. Työskentelyä helpottaa se, että menetelmä liittää nuoren oireilun osaksi tämän arkea. IPC antaa myös turvaa: se lisää rohkeutta lähteä keskustelemaan asioista, jotka nuoren arkeen kuuluvat. IPC:ssä käytössä oleva materiaali tehostaa työskentelyä ja selventää asioita konkreettisesti sekä auttaa arvioimaan nuoren vointia. Menetelmän tuoma struktuuri myös johdattelee käsittelemään asioita positiivisessa sävyssä nuoren terveyttä tukien. Menetelmä on tuonut lisää ymmärrystä nuorten ja nuorten aikuisten arjesta sekä tavasta käsitellä asioita. Se on parantanut myös vuorovaikutusta nuorten kanssa toimiessa.

- IPC- menetelmä on toimiva perusterveydenhuollossa sekä opiskeluhuollossa ja se kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. IPC:ssä on positiivinen ote, se on ennaltaehkäisevä ja elämänmyönteinen menetelmä, Sanna summaa.

Suurempi joukko IPC-osaajia tuo turvaa juurtumiseen

Sanna on osa työyhteisöä, jossa usealla on IPC-koulutus. Sanna näkee hyvänä sen, että IPC- menetelmään on koulutettu isompi joukko työntekijöitä. Tällöin voidaan helpommin pohtia nuorten ohjautumista eri työntekijöille sekä luottaa siihen, että samanlaista osaamista on tarjolla laajasti. Menetelmä antaa tukea nuorten hoitamiseen paikallisesti ja se on tuonut myös vahvuutta ja uskallusta tukea nuoria, kun he odottavat erikoissairaanhoitoon.

- Ehdottoman tärkeänä pidän sitä, että kouluttautuneita on useimpia, se pitää yllä menetelmän käyttöä ja tukee juurtumista.

Laajan kouluttamisen lisäksi tiedottaminen on keskeisessä asemassa. Menetelmästä täytyy olla tieto koulun puolella, jotta osataan ehdottaa nuorelle mahdollista IPC-ohjausta esimerkiksi kouluterveydenhoitajalla tai kuraattorilla. Vanhemmille olisi myös hyvä viestiä kyseistä menetelmästä, jotta sitä osataan kysyä. On tärkeää, että IPC:stä tiedetään paikallisesti jokaisen toimijan välillä. Aika ajoin muistuttaminen ei myöskään ole pahasta.

Kaiken kaikkiaan Ikaalisissa IPC-menetelmän käyttöönotto on lähtenyt hyvin liikkeelle. Käyttöönoton kokemuksia olisi hyödyllistä jakaa kuntien välillä, jotta menetelmän käytön juurtumisessa onnistutaan. Kuntien välistä keskustelua vahvistetaankin Viva-hankkeen juurrutustiimeissä.

- Ikaalinen on lähtenyt käyttämään menetelmää tosi hienosti ja on kiitollinen mieli siitä, että satsataan nuoriin, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä kouluterveydenhuoltoon, Sanna lisää.