Julkaistu 11.4.2022

Minustako IPC-menetelmäohjaaja?  

-IPT-N  koulutuksen kautta IPC-menetelmäohjaajaksi

Polkuja IPC-menetelmäohjaajaksi on useita.  Kanta-Hämeen keskussairaalan nuorisopsykiatrian polikilinikalla työskentelevä psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Järvi aloitti sen suorittamalla ensin IPT-N-koulutuksen (interpersoonallinen terapia nuorille) vuonna 2020.  Minna lähti koulutukseen esihenkilön ehdotuksesta, vaikka kertookin ettei ensimmäinen ajatus koulutukseen lähtemisestä ollutkaan myönteinen.  Minnaa mietitytti arkityön kiireisyys: miten omat voimavarat riittävät uuden menetelmän oppimiseen.

  • Minä vastustin alkuun, mutta näin jälkeenpäin en tiedä mitään syytä, miksi ei olisi kannattanut lähteä. Pystyn tarjoamaan ammatillisesti parempaa apua nuorelle, Minna pohtii jälkeenpäin koulutukseen lähtemistä.

IPT-N työskentelystä IPC-menetelmäohjaajaksi

Minnalla on kokemusta jo useista IPT-N- jaksoista nuorten kanssa.  Hän on koulutukseen tyytyväinen ja IPT-N on sopinut työnkuvaan ongelmitta, vaikka se on työtä vaatinutkin. Uuden työtavan käyttöönotto edellyttää ajallista panostusta, koska käynnit ja niillä tehtävät harjoitukset täytyy suunnitella etukäteen. 

  • Etätyöpäivät ovat auttaneet menetelmän haltuunotossa. Silloin on saanut keskittyä rauhassa yhteen asiaan eli uuden työtavan opiskeluun, Minna toteaa.

Minna ei jäänyt laakereilleen makaamaan, vaan pian IPT-N-koulutuksen jälkeen hän kävi IPC-menetelmäohjaajakoulutuksen. 

Vahvistunut ammatillinen itsetunto

Pian IPC-menetelmäohjaajakoulutuksen jälkeen Minna alkoi ohjata yhtä menetelmäohjausryhmää. Ryhmä koostuu IPC-koulutetuista työntekijöistä, joita Minna ohjaa menetelmän käytössä. Hän kuvaa menetelmäohjaustyön olevan mielenkiintoista ja piristävä osa omaa ammatillista työskentelyä. Samaan aikaan se haastaa: mm. ohjaajan roolissa pysyminen tuottaa välillä vaikeuksia.

Menetelmäohjaustyö on mahdollistanut ammatillisen kehittymisen ja asioiden tarkastelun eri näkökulmasta. Hän on mm. oivaltanut, miten pieni osa erikoissairaanhoito on nuoren koko tilanteessa ja kuinka paljon perustasolla on nuoria, jotka oireilevat vähintäänkin yhtä paljon kuin erikoissairaanhoidossa olevat.

IPC-menetelmäohjaajakoulutukseen voi hakeutua IPT-N koulutettu tai joissain tapauksissa myös IPC-koulutettu. Minna suositteleekin menetelmäohjaajakoulutukseen lähtemistä kaikille sitä miettiville. Koulutus on antanut paljon enemmän kuin osasi odottaakaan. Oma epäröinti on kääntynyt ajatukseen siitä, että on ammatillisesti osaavampi kuin osasi ajatellakaan.

  • On ihan ok muuttaa omaa mielipidettään, kuten minäkin tein, Minna toteaa nauraen.

IPC-menetelmäohjaajia kaivataan lisää.  Seuraava IPC-menetelmäohjaajakoulutus on alkamassa syksyllä 2022 ja ilmoittautumiset ovat alkamassa ennen kesää. Jos kiinnostuit, kysy lisää: Staava Tala ( staava.tala@pshp.fi ).