Case-esimerkki: Lukion loppusuoralla huolet painavat

Nuori hakeutuu kaverin kannustamana lukion terveydenhoitajan vastaanotolle väsymyksen vuoksi. Vastaanotolla on avoimesti ja asiallisesti asioistaan puhuva nuori. Väsymyksen lisäksi nuori tuo esiin ärtyisyydentunteita ja huoliajatuksia tulevaisuudesta. Lisäksi hän tuo esiin mielialaoireita saaden RBDI:stä 8 pistettä. Pisteet viittaavat kohtalaisiin masennusoireisiin.

Arviointikäynti: Nuori on perheensä toinen lapsi.  Nuoren mukaan hänellä on hyvin tiivis suhde perheeseen.  Myös vapaa ajallaan on paljon vanhempiensa kanssa. Hän on harrastanut yleisurheilua. Kertoo läheisiä kavereita aina olleen. Nuoren koulumenestys ollut aina kiitettävällä tasolla. Nyt menossa lukiossa toinen vuosiluokka, ensi syksynä alkamassa yo-kirjoitukset.

Nuori kertoo toisen luokan alusta, viime syksystä alkaneen väsymyksen, riittämättömyyden tunteen ja epäonnistumisen pelon. Lopettanut yleisurheilun, koulutehtävät eivät oikein kiinnosta, tunnistaa stressiä ja kantaa huolta tulevaisuudesta. Kertoo vanhempien kanssa tulleen riitaa. Kokee vanhempien painostavan kovin koulutehtäviin ja kyseenalaistavan kavereiden tapaamista. Kertoo kotona olevansa lähinnä omassa huoneessa, ettei riitoja tulisi. Väsymystä tutkittu somatiikalla, selittävää asiaa ei löytynyt.  Nuori on kielteinen päihteiden suhteen. Ei itsetuhoisuutta.

IPC-työskentely: Ohjaus aloitetaan, koska mielialaoireiden taustalla ovat haasteet vanhempien kanssa. Työskentelyn fokuksena on ihmissuhderistiriita. Työskentelyn alussa tilannetta tarkennetaan aikajanan ja verkostokartan avulla. Keskivaiheessa hyödynnetään kommunikaatioanalyysia ja tarkastellaan nuoren vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tarvittaessa järjestetään tapaaminen yhdessä vanhempien kanssa. Nuori toteuttaa käyntien välissä sovittuja tehtäviä.