Julkaistu 25.10.2022

Cool Kids tulee!

Viva-projekti on vajaan kahden vuoden toimintansa aikana ansiokkaasi mahdollistanut sen, että tällä hetkellä sadat nuoret Taysin alueella saavat näyttöön perustuvaa apua masennusoireisiinsa. Tämän syksyn aikana Viva-projekti laajentaa toimintaansa ja mukaan liittyy uusia hanketyöntekijöitä. Tarkoituksena on laajentaa lasten ja nuorten ahdistuneisuusoireiden hoitoon kehitetyn näyttöön perustuvan Cool Kids -menetelmän osaajien määrää alueellamme. Tavoitteena on, että jatkossa pystymme Sisä-Suomen yhteistyöalueella tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle näyttöön perustuvaa apua ahdistuneisuusoireisiin.

Koulutusta ahdistuneisuuden hoitoon

Ahdistuneisuus on masennuksen lisäksi yksi tavallisimmista lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmista. Lasten ja nuorten ahdistuneisuusoireita on mahdollista hoitaa tehokkaasti. Oireiden hoidossa olennaista on hoidon aloittaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Usein ongelmana kuitenkin on, että perustason hoitavalta taholta puuttuvat tehokkaat ahdistuneisuushäiriöiden hoitomenetelmät, jolloin lasten ja nuorten ahdistuneisuusoireilu pitkittyy ja vaikeutuu, mikä ohjaa yhä useamman lapsen ja nuoren erikoissairaanhoidon piiriin. 

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva ahdistuneisuuden hoitomenetelmä. Lasten Cool Kids hoito-ohjelma on tarkoitettu 7–12-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen, ja nuorten Chilled- hoito-ohjelma 13–17-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Lastenklinikoiden Kummien Mielen tila -kampanjalla on kerätty varoja mielenterveydenhäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen. Mielen tila -kampanjan avulla rahoitetaan erilaisia näyttöön perustuvia ja tehokkaita lasten ja nuorten mielenterveyden hoitomenetelmiä valtakunnallisesti. Sisä-Suomen yhteistyöalueella Lastenklinikoiden Kummit ovat vuodesta 2020 lähtien tehneet tärkeää työtä lasten Cool Kids -menetelmätyöntekijöiden kouluttamisessa.

Lastenklinikoiden Kummien lahjoitusrahojen avulla on saatu koulutettua Sisä-Suomen alueelle 15 uutta lasten Cool Kids -ohjaajaa ja 24 uutta menetelmätyöntekijää, jotka ovat tällä hetkellä koulutuksessa. Seuraava lasten CK-koulutus yhteistyössä Lastenklinikoiden kummien ja HUS lastenpsykiatrian yksikön kanssa järjestetään alkuvuodesta 2023.

Yhteinen tavoite

Uusien hoitomenetelmien käytön lisäämisen ja uuden toimintatavan juurruttaminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. On hienoa, että PsySos -hankerahoituksella (TAYS-yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet) pääsemme yhdistämään kahden lasten ja nuorten mielenterveyden hoidon kannalta tärkeän menetelmän hanketyön.

Viva -hanketyöntekijöille on vajaan kahden vuoden aikana kertynyt suuri määrä arvokasta kokemusta ja osaamista nuorten hoitomenetelmän juurruttamisesta perustasolle ja tätä osaamista voimme hyödyntää nyt myös Cool Kids-menetelmän tehokkaaseen levittämiseen alueellemme. Yhteinen tavoite siitä, että mahdollisimman moni alueemme lapsista ja nuorista saa oikea-aikaisesti ja oikeanlaista apua masennus ja ahdistuneisuusoireisiinsa, yhdistää lasten ja nuorten työntekijöitä. Yhdessä työskentelemällä pääsemme näihin tavoitteisiin.  

Reija Latva

Ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Lastenpsykiatrian vastuualue