Interpersoonallinen ohjaus

Interpersoonallinen ohjaus (IPC) on ihmissuhdetaitojen ohjaukseen perustuva menetelmä mielialaoireista kärsivän nuoren varhaiseksi tukemiseksi. Menetelmä on tarkoitettu 13-18-vuotiaille, joilla on masennukseen sopivia oireita, kuten surullisuutta, alakuloa, ärtyneisyyttä, vetäytymistä, keskittymisvaikeuksia, koulumenestyksen laskua tai ahdistuneisuutta. Menetelmän taustalla on ajatus siitä, että masennus johtuu ihmissuhteissa ilmenevistä ongelmista. Ongelmakohtien tunnistamisen ja aktiivisen ratkaisemisen myötä masennusoireet lievittyvät eikä raskaita hoitomuotoja aina tarvita.

IPC-menetelmän on todettu olevan vaikuttava menetelmä masennusoireista kärsiville nuorille. Menetelmä sopii käytettäväksi nuoren omissa arkiympäristöissä, kuten kouluissa ja oppilaitoksissa. Matalalla kynnyksellä toteutettu ohjaus on usein riittävä apu vähentämään masennusoireita ja ehkäisemään niiden pahenemista.  

IPC-ohjaus tarkoittaa noin kuutta käyntiä IPC-menetelmäkoulutuksen käyneen ammattilaisen, esimerkiksi terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin vastaanotolla. Käynnit toteutetaan säännöllisesti noin yhden tai kahden viikon välein. Vastaanottokäynneillä tarkastellaan nuoren elämäntilanteeseen liittyviä muutoksia ja ihmissuhdevaikeuksia sekä niiden yhteyttä mielialaoireisiin. Jokaisella käynnillä on selkeä rakenne, minkä avulla työskennellään yhdessä nuoren asettaman tavoitteen saavuttamiseksi.

Vuoden 2021 aikana Taysin erityisvastuualueella koulutetaan noin 200 oppilas- ja opiskeluhuollon ammattilaista IPC-menetelmän käyttöön. Menetelmän käyttöä ja sen jatkuvuutta tuetaan säännöllisissä IPC-menetelmäohjauksissa.

Lue myös