Julkaistu 31.3.2021

Koko Ikaalinen IPC:n takana

Ikaalisten kuraattori Minttu Haveri on innoissaan uudesta IPC-menetelmästä masennusoireisten nuorten tukemisessa. Ikaalinen oli yksi niistä kunnista, jotka kouluttivat uusia menetelmäohjaajia ensimmäisessä IPC-koulutusaallossa helmikuussa. Ensiaskeleet omalla oppimisen polulla ovat olleet lupaavat.  IPC:n selkeys ja käynneillä toistuvat samat työskentelytavat innostavat Haveria menetelmän käyttöön. 

- IPC:n tekeminen on lähtenyt hyvin sujumaan ja seuraava IPC-nuorikin on jo ajatuksissa. Alkuun ei kannata olla liian tiukkana siitä, onko asiakas ”tismalleen IPC-kriteerit täyttävä” nuori, koska menetelmästä on varmasti jotain hyötyä kaikille. Tärkeintä on, että tätä pääsee toteuttamaan ja harjoittelemaan mahdollisimman pian koulutuksen jälkeen, kun kaikki on tuoreena muistissa. Asiakkaista ei ainakaan tule olemaan pulaa, Haveri toteaa.  

Menetelmän käyttöönotto vaatii tukea 

IPC- menetelmä on otettu Ikaalisissa hyvin vastaan ja se koetaan tärkeäksi. Työntekijöille on ollut tukea menetelmän käyttöönottamisessa ja se on ollut arjen työtä helpottava asia.  

-Esimiehen tuki on ollut hyvä tähänkin, esimies on kehitysmyönteinen ja tukee menetelmän käyttöön ottamisessa, sanoo Haveri. 

IPC-koulutetut saavat vuoden ajan säännöllistä ohjantaa menetelmän käytön tueksi. Haveri kertoo tarjotun menetelmäohjauksen olevan hyvä tuki IPC:n tekemiseen, ohjaus tuo tukea ja syventää oppimista. Vertaistuen saaminen muilta menetelmän käyttöä opettelevilta on eduksi menetelmän käyttöönotossa ja edesauttaa menetelmän jäämistä pysyväksi työkaluksi.  

-Menetelmäohjauskauden jälkeen olisi tärkeää saada työntekijöiden kesken perustettua jonkinlainen vertaistuen ryhmä, Haveri pohtii.

IPC osaksi hyvinvointisuunnitelmaa 

Sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti kertoo, että Ikaalisissa IPC tullaan kirjaamaan laajaan hyvinvointisuunnitelmaan. Tällä hetkellä IPC:tä sovelletaan arjen ympäristössä tapahtuvana matalan kynnyksen palveluna. Tapio Ala-Rautalahti korostaa nuoriin panostamisen tärkeyttä. 

- Tuetaan nuoria nyt ja sillä tavoin saadaan työkykyisiä aikuisia. Hyvinvoinnin jatkuminen on huomioitava ja tärkeä asia, sanoo Ala-Rautalahti.

Ikaalisissa on innokkuutta kokeilla sekä kehittää uutta ja IPC sopii tällaiseen hyvin. Ala-Rautalahti nostaa esiin IPC:stä, että se on vaikuttavaa ennaltaehkäisevää toimintaa, joka onnistuessaan säästää korjaavia toimenpiteitä. IPC on yhteiskunnallinen uusi tapa kehittää ja viedä nuorten asiaa eteenpäin. Tärkeää on, että asian takana ovat kaikki vaikuttavat toimijat. 

 -Koko ketjun pitää toimia ja Ikaalisissa koko ketju on IPC:n takana, sillä saadaan onnistumisia, sanoo Ala-Rautalahti.

Myös Haveri tähdentää Ikaalisissa vallitsevaa yhteistä halua panostaa nuoriin ja niitä ratkaisuja, joita Ikaalisissa on tehty nuorten auttamiseksi.  

- Ikaalisissa pyritään pitämään nuorista huolta suurella sydämellä. Hallintokuntien ja eri sektoreiden rajat ylittävä yhteistyö on pienessä kunnassa helppoa ja toimivaa. Ikaalisissa on hyvä työskennellä nuorten parissa ja olen onnekas, kun ympärillä on osaavien ammattilaisten tiimi, joiden kanssa vedetään samaan suuntaan, Haveri lisää. 

Staava Tala