Usein kysytyt kysymykset IPC-ohjaajakoulutuksesta

Mitä koulutus sisältää?

Pilotoimme v.2023 verkkomuotoista koulutusta.

  • Verkkomateriaalin itseopiskelu (16 h)
  • Opintopiirit (2 x 45 min)
  • Etänä toteutettavat työpajapäivät (2 x 3,5 h)
  • Menetelmän boosterikoulutus (2,5 h)
  • Noin vuoden kestävä ryhmämuotoinen menetelmäohjaus
    • Noin kolmen viikon välein
    • Vähintään 3 IPC -ohjausta menetelmäohjaajan tuella

Mitä koulutuksesta saa?

Koulutuksen käytyään saa IPC-ohjaajapätevyyden, jonka avulla pystyy tukemaan masennusoireisia nuoria tiiviin intervention avulla.

Mitä IPC-ohjaajapätevyys tarkoittaa?

Pätevyyden saatuaan saa todistuksen ja pystyy käyttämään IPC-menetelmää itsenäisesti työssään.

Kuinka monta IPC-ohjausta voi olla yhtä aikaa?

Kouluttautumisvaiheessa suositus on 1–2 asiakasta, jotta jää myös aikaa opiskella menetelmää. Koulutusvaiheen jälkeen IPC-asiakkaiden määrä on hyvä suhteuttaa muuhun yksilötyöhön ja miettiä paras suhdeluku omalle työlle.

Miten IPC vaikuttaa työajan käyttöön?

Kouluttautumisvaiheessa IPC:n opettelu vaatii melko paljon työaikaa. Oppiminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja ajan sitomista kalenterista IPC-työlle. Kouluttautumisen aikana IPC:lle on hyvä varata noin 2h aikaa viikoittain silloin kun IPC-ohjaus on käynnissä. Tähän kahteen tuntiin sisältyy IPC ohjaus ja siihen valmistautuminen, kirjaaminen sekä menetelmäohjaukseen valmistautuminen. Mikäli ohjausta ei ole käynnissä, on menetelmän opiskeluun kuitenkin hyvä varata aikaa noin 30 min viikoittain menetelmän omaksumisen tueksi. Koulutuksen jälkeen IPC on verrannollinen muuhun yksilötyöhön. Menetelmän edellyttämät noin viikoittaiset tapaamiset voivat edellyttää työjärjestyksen muokkaamista.

Mitä on menetelmäohjaus ja mitä hyötyä siitä on?

Menetelmäohjauksissa tuetaan ja opetetaan menetelmän käyttöä IPC-mallin mukaisesti. Menetelmäohjaukset rakentuvat koulutettavien IPC-ohjausten tarkastelun pohjalle. Menetelmäohjauksen avulla koulutettava saa tukea käynnissä olevalle IPC-ohjaukselleen sekä oppii käyttämään IPC-menetelmää paremmin. Taitojen ylläpitämiseksi harvajaksoiseen IPC-menetelmäohjaukseen on hyvä osallistua myös kouluttautumisen jälkeen.