Usein kysytyt kysymykset IPC-ohjaajakoulutuksesta

Mitä koulutus sisältää?

  • Menetelmäkoulutus (2 päivää)
  • Masennuksen mittarikoulutus (1/2 päivää)
  • Menetelmän boosterikoulutus (1/2 päivää)
  • Noin vuoden kestävä menetelmäohjaus
    • Noin kolmen viikon välein 10-12 kertaa
    • Vähintään kaksi loppuunsaatettua IPC ohjausta menetelmäohjaajan tuella

Mitä koulutuksesta saa?

Koulutuksen käytyä saa IPC-ohjaajapätevyyden sekä työhön avuksi menetelmän, jolla pystyy tukemaan masennusoireisia nuoria tiiviin intervention avulla.

Mitä IPC-ohjaajapätevyys tarkoittaa?

Pätevyyden saatuaan saa todistuksen ja pystyy käyttämään IPC-menetelmää itsenäisesti työssään.

Kuinka monta IPC-ohjausta voi olla yhtä aikaa?

Kouluttautumisvaiheessa suositus on 1-2 asiakasta, jotta jää aikaa opiskella menetelmää. Koulutusvaiheen jälkeen IPC-asiakkaiden määrä on hyvä suhteuttaa muuhun yksilötyöhön ja miettiä paras suhdeluku omalle työlle.

Miten IPC vaikuttaa työajan käyttöön?

Kouluttautumisvaiheessa IPC:n opettelu vaatii runsaasti työaikaa. Oppiminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja ajan sitomista kalenterista IPC-työlle. Kouluttautumisen aikana IPC:lle on hyvä varata noin 2h aikaa viikoittain silloin kun IPC-ohjaus on käynnissä. Tämä kaksi tuntia sisältää IPC ohjauksen, siihen valmistautumisen, kirjaamisen ja itsearviointilomakkeen täyttämisen. Mikäli ohjausta ei ole käynnissä, on menetelmän oppimiseksi hyvä varata noin 30 min viikoittain, jotta menetelmä pysyy yllä. Kouluttautumisvuoden jälkeen IPC on verrannollinen muuhun yksilötyöhön. Menetelmän edellyttämät noin viikoittaiset tapaamiset voivat edellyttää työjärjestyksen muokkaamista.

Mitä on menetelmäohjaus ja mitä hyötyä siitä on?

On sananmukaisesti menetelmäohjausta: ohjauksissa tuetaan ja opetetaan menetelmän käyttöä IPC-periaatteen mukaisesti. Ohjaukset rakentuvat koulutettavien IPC-tapausten läpikäymiseen. Menetelmäohjauksen kautta saa vahvistusta tai korjausta käynnissä olevalle IPC-ohjaukselle sekä oppii käyttämään IPC-menetelmää paremmin. IPC-menetelmäohjausta tarvitaan taidon ylläpitämiseksi harvajaksoisena myös kouluttautumisvuoden jälkeen.