Julkaistu 25.10.2022

Kuulethan huoleni?

Jokaisen huoli on tärkeä. Aihe koskettaa meitä jokaista ja on siksi huomionarvoinen. Aihe on nostettu myös tämän vuoden Maailman mielenterveyspäivän teemaksi, jota vietetään lokakuussa, 10.10. Mielenterveyspäivällä pyritään lisäämään tietoisuutta yhä lisääntyvistä mielenterveysongelmista ja tuomaan näkyväksi keinoja mielenterveyden edistämiseksi.  Mielenterveys on meille kaikille tärkeä voimavara.

Jos on huolia, ansaitsevat ne tulla vastaanotetuksi ja kuulluksi.  Huolen tullessa vastaanotetuksi se ei tule vain kuulluksi vaan myös sanoitetuksi ja uudelleen määritellyksi. Huolen jakaminen toisen ihmisen kanssa tuo siihen etäisyyttä ja auttaa tulemaan sen kanssa paremmin toimeen tai löytämään jopa keinoja sen helpottamiseksi.

Nuoret eivät aina kuitenkaan koe helpoksi ottaa omia huoliaan tai vaikeita asioita puheeksi. Näin kuvaavat myös Viva-projektin haastattelemat Sara-Bella, Jennika ja Daniel. Nuoret kertoivat, että vaikeiden asioiden puheeksi ottamista helpottaa kaverin kannustaminen ja se, että aikuinen on ennestään tuttu, mutta erityisesti se, ettei tule vähätellyksi vaan aidosti kuulluksi.

Kuuntele nuorten haastattelu alta: