Elämä helpommaksi ihmissuhdetaidoilla

Onko mieli maassa?
Tuleeko kotona herkästi riitoja?
Meneekö kaverisuhteet solmuun?
Oletko yksinäinen?

Interpersoonallinen ohjaus (IPC) voi auttaa. Kyseessä on ihmissuhdetaitojen ohjaukseen perustuva menetelmä nuorille. Menetelmä perustuu ajatukseen siitä, että masennus johtuu ihmissuhteissa ilmenevistä ongelmista. Ongelmakohtien tunnistamisen ja aktiivisen ratkaisemisen myötä mielialaoireet alkavat helpottaa.

Kenelle?

Menetelmä soveltuu parhaiten yläkoulua ja toista astetta käyville nuorille, joilla on mielialaoireita, kuten alakuloa, ärtyneisyyttä tai ilottomuutta.

Miten?

IPC-ohjausta on mahdollista saada koulujen tai oppilaitosten terveydenhoitajalta, kuraattorilta tai psykologilta. Ota yhteyttä koulusi tai oppilaitoksesi opiskeluhuoltopalveluihin, kuten koulu- tai opiskeluterveydenhuoltoon. Jokaisesta koulusta tai oppilaitoksesta ei välttämättä löydy vielä menetelmää käyttäviä ammattilaisia, mutta he osaavat ohjata sinut oikean ammattilaisen luokse.

IPC-nuorille

Lisätietoja

www.mielenterveystalo.fi/ipc

Lue myös