Julkaistu 22.8.2022

Perustason kuntakonsultaatiotiimit ja IPC

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Seinäjoen keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikan toimesta aloitettiin syksyllä 2016 paikallinen moniammatillisen nuorisopsykiatrisen tiimin toiminta. Aiemmin nuorisopsykiatrian ylilääkäri kävi työnohjaamassa eri työryhmiä maakunnassa, mutta vastaanottotoimintaa perustasolla ei ollut. Tätä toimintaa haluttiin lähteä kehittämään ja saada myös perustason voimavarat paremmin käyttöön. Ensimmäisenä toiminta alkoi Ilmajoella syksyllä 2016 ja tämän jälkeen toiminta laajeni myös muille paikkakunnille Etelä-Pohjanmaalla. Erikoissairaanhoidosta työryhmään osallistuu nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kun taas perustasolta tiimiin osallistuvat nuorten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti, noin joka toinen viikko.

Tiimi auttanut jo 200:aa nuorta

Tiimissä käsitellään yleisesti nuorten mielenterveyteen ja palvelujärjestelmään liittyviä ajankohtaisia asioita. Samalla selkeytetään eri toimipisteiden työnjakoa, tehtävänkuvia sekä hoitoprosesseja. Työntekijöiden on mahdollista konsultoida työryhmää nimettömänä nuoruusikäisiin asiakkaisiin liittyvissä huolissa. Jokainen työntekijä voi myös tuoda omia asiakastapauksiaan tiimiin, mikä edellyttää nuoren lupaa asiansa käsittelyssä. Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri voi myös tuoda tiimiin nuorisopsykiatrian poliklinikalle tulleita lähetteitä, joista on lähetetiimillä arvioitu, että hoito on hyvä toteuttaa paikallistasolla tai joista hän haluaa lisätietoa hoidon suunnittelun pohjaksi.

Tiimitapaamisen päätyttyä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri tapaa perustasolla hoidettavia nuoria, heidän perheitään sekä vastuutyöntekijää yhdessä. Vastaanotto toteutetaan, kun tarvitaan lääkärin arviointia liittyen diagnostiikkaan, hoitoon tai jatkosuosituksiin. Nämä vastaanotot toteutuvat esim. terveyskeskuksen/perhekeskuksen tiloissa tai tarvittaessa nuoren kotona. Toinen tiimitapaamisia tekevä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Kirsi Ylisaari pitää erityisen tärkeänä sitä, että näillä käynneillä on mukana myös nuoren vastuutyöntekijä. Hän korostaa myös perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mukanaolon tärkeyttä moniammatillisessa tiimissä.

Kirsi Ylisaari kertoo heidän tapaavan vuosittain yhteensä yli 200 eri nuorta perustasolla. Ylisaari kertoo lähetteiden määrän Seinäjoen nuorisopsykiatrialla nousseen vähemmän kuin muualla maassa. Kuntakonsultaatiot ovat varmasti vähentäneet lähetteiden määrää, vaikka luvut ovat absoluuttisesti nousseet.

Tukee IPC:n käyttöä

Myös IPC-ohjaajia on enenevissä määrin mukana tiimeissä. Tiimissä on helppo miettiä hyötyisikö konsultoitava nuori IPC:stä ja mikäli näin on, voidaan nuori helposti ohjata arviointikäynnille IPC-ohjaajalle. Arvionsa jälkeen IPC-ohjaaja aloittaa työskentelyn nuoren kanssa. Mikäli  osoittautuu, ettei nuori olekaan soveltuva IPC-ohjaukseen, hän tuo tapauksen uudelleen tiimiin.

IPC-koulutettu, terveydenhoitaja Sari Kamppinen Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta, kokee erikoissairaanhoidon tuen perustasolla antavan työntekijälle mahdollisuuden konsultoida matalalla kynnyksellä. Hän kokee tiimin antavan perustason työntekijälle tukea ja turvaa sekä vahvistavan työntekijän kokemusta siitä, ettei hän tee töitä yksin haastavien asioiden äärellä. Samaa mieltä on myös Teuvan kuraattori Jennika Koivuniemi, joka kokee tiimin vahvistavan omaa ammatti-identiteettiään.

Kauhajoen Perheohjaamossa työskentelevä Laura Hasunen kokee tiimin monipuolistaneen näkemystä tilanteista, joissa IPC:tä voi hyödyntää ja tiimi on muistuttanut erilaisten tekniikoidenkin hyödyntämisestä.

Tiimissä saa hyviä ideoita ja uusiakin työkaluja hankaliin tilanteisiin. Vaikka IPC-ohjaukset ovatkin jo jossain määrin Hasuselle rutinoituneet, eikä aina erityistä kysyttävää konsultaatiotiimissä ole ollut, ovat tiimit silti olleet antoisia ja monipuolistaneet selvästi omaa osaamista. Kaikki myös kokevat saavansa tiimistä työnohjauksellista tukea.