Julkaistu 25.10.2022

Ryhmäterveystarkastukset - skeptisyydestä innostukseen

Jos pitäisi kuvailla tilannetta, jossa innostus tarttuu työyhteisössä, olisi ryhmäterveystarkastuksen tuleminen Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon Santalahdentien toimipisteeseen oivallinen esimerkki. Mistä tässä on kyse, terveydenhoitaja Sini Iivonen?

Ryhmäterveystarkastukset ovat alun alkaen lähteneet liikkeelle Hämeenkyröstä, silloisen terveydenhoitajan Outi Koskisen toimeenpanemana. Toimintamalli jalkautui Tampereelle, kun Outin kanssa ryhmäterveystarkastuksia Hämeenkyrössä toteuttanut kuraattori Johanna Lehtiniemi siirtyi työskentelemään Santalahdentien Treduun. Johanna tartutti innostuksen skeptiseen Siniin ja nyt he ovat yhdessä koulupsykologin kanssa tarkastaneet kesästä lähtien jo kuusi ryhmää.

Suunnittelusta toteutukseen

Ryhmäterveystarkastuksen toimeenpanossa lähdetään liikkeelle siitä, että luokan ryhmänohjaajan kanssa sovitaan noin kahden tunnin tapaamisesta opiskelijoiden kanssa, joko oppitunnilla tai sille erikseen sovitulla ajalla, Sini kertoo. Opiskelijoille lähetetään Wilman kautta tiedote Hyvä minä - ryhmäterveystarkastuksesta.

- Kerrottaessa ryhmäterveystarkastuksesta on tärkeä korostaa sitä, että opiskelijan ei tarvitse puhua ryhmässä avoimesti omista henkilökohtaisista asioistaan vaan he saavat pohtia asioita paperille, Sini tähdentää. Tärkeää on myös korostaa, että nuorella on aina mahdollisuus tulla myös henkilökohtaiseen terveystarkastukseen.

Varsinainen ryhmäterveystarkastus alkaa ammattilaisten PowerPoint-johdannolla, johon on koottu terveysohjannan aiheita, kuten elintapoja sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, Sini kertoo. Tämän jälkeen opiskelijat vastaavat terveyttään koskeviin pohdintakysymyksiin mindmap-tyylisesti. Tarkastus jatkuu mittauksilla ja erilaisilla kyselyillä: kuraattorin ja psykologin kanssa opiskelijat täyttävät päihde- ja mielialakyselyitä. Halukkaat voivat käydä terveydenhoitajan kanssa mittaamassa mm. pituuden, painon ja verenpaineen.

Ryhmäterveystarkastuksen toteutuksessa olevat ammattilaiset varaavat terveystarkastukseen koko työpäivän. Aamupäivä kuluu tarkastuksen teossa, jonka jälkeen tarkastuksen toteuttajat kokoontuvat yhteen opiskelijoiden kaavakkeiden äärelle. Sini kuvaa päivän jatkoa: kaavakkeet jaetaan toteuttajien kesken tasan, ne käydään läpi ja jokaiselle opiskelijalle kirjoitetaan positiivinen palaute. Mikäli kaavakkeista nousee esiin huolta nuoresta, ammattilaiset päättävät huolen luonteesta riippuen, kuka opiskelijaan ottaa yhteyttä. Mikäli mind mapeista nousee IPC:hen sopivia teemoja, yhteydenoton tekee IPC-ohjaaja. Kaavakkeet palautetaan nuorille sovittuna aikana, jonkin oppitunnin alussa. Prosessi jatkuu kirjaamisella.

- Kirjaamiseen menee usein se iltapäivä, mutta jos sitä on paljon, voin tarvita siihen myös aikaa seuraavilta päiviltä, Sini kertoo.

Hyötyä kaikille

Nuoret ovat suhtautuneet terveystarkastuksiin myönteisesti. Osa kokee, että näin on asioistaan helpompi kertoa, kuin kasvokkain yksilöllisissä terveystarkastuksissa. Sini arvioi, että joukkoon on mahtunut vain muutama negatiivinen palaute. Valtaosa opiskelijoista haluaa osallistua ryhmämuotoiseen tarkastukseen, vain muutama haluaa perinteisen kahdenkeskisen tapaamisen.

Tällä toimintatavalla Sini kuvaa säästävänsä aikaa ja onhan se selvää, kun pystyy tarkastamaan yhden kokonaisen luokan päivässä. Toimintamallin lanseeraaja Outi Koskinen oli laskenut, että tarkastettaessa 68 opiskelijaa ryhmämuotoisesti, terveydenhoitajalta säästyy 76 h työaikaa.  

Esimerkki ajansäästöstä. 68 opiskelijan henkilökohtaisten terveystapaamisten toteuttaminen vie aikaa 102h (68 x 1,5h) sisältäen valmistelutyön, itse terveystapaamisen ja kirjaamisen. Saman opiskelijamäärän Hyvä minä ryhmäterveystarkastusten toteuttaminen vie aikaa 26,5h. Tämä sisältää 2h valmistelutyötä, varsinaisten ryhmätapaamisten pidon 1h 30min x 3 sekä 17h kirjaamista (nuorten mind mappien lukeminen, palautteiden kirjaaminen ja tietojen vieminen asiakastietojärjestelmään). Tämän lisäksi kolme opiskelijaa halusi tulla henkilökohtaiseen terveystapaamiseen ryhmän sijaan. Näin ryhmäterveystarkastusten tuoma ajansäästö on 75,5h (102-26,5h).

Ryhmäterveystarkastuksia toteuttamalla ei myöskään tehdä päällekkäistä työtä ja resurssit kohdentuvat oikein. Moniammatillinen yhteistyö vahvistuu yhdessä tekemällä, joka Sinin mukaan on todella tärkeää - enemmän pitäisi tehdä yhdessä. Lisäksi ennaltaehkäisy toteutuu aiempaa paremmin.  

- Jo pelkästään se, että tällä toimintatavalla pystyy tavoittamaan nuoria paremmin, on ennaltaehkäisynkin näkökulmasta tärkeää, Sini toteaa.

Rohkeasti kokeilemaan

Mistä sitten lähteä liikkeelle, jos haluaisi lähteä toteuttamaan ryhmäterveystarkastuksia? Tähän Sinillä oli selkeä vastaus: ottamalla tietysti häneen yhteyttä, jotta saa materiaalit (etunimi.sukunimi@tampere.fi). Ryhmäterveystarkastus tarkoittaa isoa muutosta totuttuun toimintatapaan ja materiaali tukee sen toteuttamista. Sen jälkeen Sini kannustaa etsimään mukaan ihmisiä, joiden kanssa tarkastusta lähteä toteuttamaan. Sinillä on optimaalinen tilanne, kun muut opiskeluhuollon ammattilaiset ovat saman käytävän varrella, mutta niiden puuttuminen ei kuitenkaan ole este - tarkastuksen voi toteuttaa myös ihan terveydenhoitajienkin kesken.  Sini rohkaisee antamaan toimintamallille mahdollisuuden mahdollisista ennakkoluuloista huolimatta.  

- Minäkin olin skeptinen! Ja nyt nämä ovat on mun työn parhaimpia päiviä. Jos tämä ei ole oma juttu, niin ei se mitään, on ainakin kokeiltu, Sini kannustaa.