Tietosuojaseloste - Viva-projektin uutiskirje

Rekisterin nimi

Viva-uutiskirjeen tilanneet henkilöt

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
PL 2000, 33521 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin vastuuhenkilö

Viva-uutiskirjettä hallinnoiva projektityöntekijä

Rekisterin yhteyshenkilö

Tampereen yliopistollinen sairaala
Viva-projekti, Finn-medi 5
PL 2000, 33521 Tampere
puhelin 044 472 9569
sähköposti viva@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Viva-uutiskirjeen lähettämiseksi tilaajille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa uutiskirjeen tilaajiksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 a) -kohta

Henkilötietoryhmät

Sähköpostiosoite

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee Viva-uutiskirjettä hallinnoiva projektityöntekijä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeella, jonka asiasta kiinnostuneet itse täyttävät.

Profilointi tai automaattinen päätöksenteko

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muiden käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen

Tietoja säilytetään uutiskirjeen ilmestymisen ajan, ainakin vuoden 2022 loppuun saakka.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat henkilötiedot, pyytää korjaamaan tai oikaisemaan tai poistamaan mahdolliset virheelliset tiedot, pyytää henkilötietojen poistamista tai vastustaa oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.