Usein kysytyt kysymykset IPC-menetelmästä

Miten löydän nuoren IPC:hen?

Tiedota työyhteisöäsi IPC:stä. Voit hyödyntää tässä Viva-projektin tuottamia esitteitä tai hyödyntää Mielenterveystalo.fi -sivuston IPC-osion materiaalia. Kerro työyhteisössäsi kuinka nuori voi ohjautua IPC-työntekijän arviointikäynnille.

Tiedota nuoria IPC-ohjauksen mahdollisuudesta. Voit hyödyntää tässä Viva-projektin tuottamia esitteitä tai hyödyntää Mielenterveystalo.fi -sivuston IPC-osion materiaalia.

Kartoita terveystarkastuksissa tai muulla vastaanottokäynnillä nuoren masennusoireita, ihmissuhteita ja viimeaikaisia elämäntapahtumia sekä niiden välisiä yhteyksiä

Voiko 0-käynnin tehdä työparin kanssa?

Voi

Miten huomioin masennusmittaripisteet arvioidessani nuoren soveltuvuutta IPC:hen?

Reagoi ajoissa BDI:n pisteisiin. Älä odota toimintakyvyn laskua, vaan tarjoa apua riittävän varhaisessa vaiheessa. Näin pystytään vaikuttamaan siihen, ettei oireet vaikeudu ja nuori pärjää jatkossa ilman tukea.

Masennuspisteet voi olla korkeallakin, mutta huomioi kokonaisuus, mistä pisteet kertovat? Nuori on esim. voinut juuri erota seurustelusuhteesta ja mieliala on matalalla siitä johtuen.Tärkeintä on toimintakyvyn ja työskentelymotivaation olemassaolo.

Tarvitseeko nuorella olla masennusdiagnoosi ennen IPC:n aloitusta?

Ei tarvitse. IPC.tä voi tehdä lievästi ja keskivaikeasti masennusoireilevan nuoren kanssa, virallista lääkärin tekemää diagnoosia ei tarvita IPC:n tekemiseen.

Voinko aloittaa IPC:n vaikka nuorella olisi muitakin oireita kuin vain masennusoireita?

Voit, kunhan ehdottomat poissulkukriteerit on kartoitettu (psykoosi, päihteet, akuutti lastensuojelu).

Lääkehoito ei ole myöskään este IPC:n aloitukselle.

Nuoren masennus voi joskus olla piilossa ahdistuneisuuden alla. Sen vuoksi myös ahdistusoireilla vastaanotolle tulevalle nuorelle on hyvä antaa masennusseula täytettäväksi

Voiko IPC:stä olla nuorelle haittaa?

Pahin mitä voi tapahtua on se, ettei mitään tapahdu!

Älä syyllistä, jos nuori ei suostu yhteistyöhön

Miten sitoutan nuoren, jolla on selvästi masennusoireilua ja ihmissuhdepulmia, mutta hän vastaa kaikkeen ”En tiiä”?

Työntekijän on hyvä olla utelias, sinnikäs ja esittää tarkentavia konkreettisia, yksityiskohtaisia kysymyksiä. Ei kannata heti luovuttaa, vaan olla kiinnostunut nuoren tilanteesta.

Koska IPC-käynneillä täytetään BDI-ja PHQ-lomakkeet?

BDI-21 täytetään ensimmäisellä ja viimeisellä käynnillä, PHQ-9 täytetään joka käynnillä. Lomakkeet voi antaa nuorelle täytettäväksi hänen odottaessa vastaanoton alkua, jolloin päästään heti keskustelemaan mielialaoireista ja edellisen viikon tapahtumista

Voinko antaa lomakkeet nuorelle kotiin täytettäväksi?

Ei mielellään, koska lomakkeita täyttäessä nuori saa heti jakaa ajatuksensa IPC-ohjaajan kanssa, jolloin pääsette nopeasti kiinni ydinasioihin.

Kuinka valitsen fokuksen?

Aikajanan avulla määritellään mielialaoireilun ja elämäntapahtumien yhteys. Jos mielialaoireet alkaneet jonkin elämäntapahtuman jälkeen, silloin kyseessä voi olla valittava fokus.

Piirakkamalli auttaa usein fokuksen valinnassa

Nuori viimekädessä päättää mikä fokus valitaan

Voiko IPC-ohjauksen lopettaa ennen sovittua lopetuskäyntiä?

Voi:

Positiivinen syy: toipuu nopeammin (joskus muutamakin käynti voi riittää!)

Negatiivinen syy: akuutti lastensuojeluasia/vointi merkittävästi heikkenee

Joskus nuori voi alkuun motivoitua menetelmästä, mutta ei kuitenkaan pysty sitoutumaan työskentelyyn. Työskentelyn keskeytyminen ei ole haitallista, vaan voidaan esim. todeta, että nuori voi tulla myöhemmin uudelleen IPC-jaksolle

Onko tarpeellista vielä IPC-käyntien jälkeen jatkaa nuoren tapaamista?

Tätä on arvioitava tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että nuori pärjää uusien ihmissuhdetaitojensa avulla ja tukiverkkonsa tuella omillaan. Joskus voi olla hyödyllistä tarjota muutama seurantakäynti, jolloin voidaan vielä boostata opittuja taitoja.

Montako IPC-asiakasta kerrallaan kannattaa ottaa?

Aloita yhdellä ja kun menetelmä tulee tutuksi, voit tehdä useampaa yhtä aikaa.

Kuinka saan kalenteriini tilaa IPC:n tekemiseen?

Oman työn priorisoinnin opetteleminen on tärkeää!

Keskustele esihenkilösi kanssa omasta työnkuvastasi. Voiko joitain työtehtäviä jättää pois, jotta tilalle saadaan mahtumaan IPC-käyntejä?

Varaa useamman viikon käynnit etukäteen kalenteriisi. Nuoret kyllä ymmärtävät sen, ettet voi aina olla heti tavoitettavissa.

En saa tukea esihenkilöltäni, mitä teen?

Ilmaise toiveesi riittävän selkeästi esihenkilöllesi: mitä täytyisi tapahtua, jotta IPC:n toteuttaminen olisi mahdollista?

Onko organisaatiossasi muita henkilöitä, joiden puoleen voit kääntyä asiassa?