Julkaistu 16.8.2022

Ammattilainen saa anestesian valmisteluun tarvittavan tiedon nyt yhdeltä näkymältä - aiemmin tarvittiin useita paperilomakkeita

Anestesiaa varten tarvitaan potilaaseen liittyviä tietoja useista eri lähteistä. Ennen paperilomakkeilla koottu tieto on nyt saatavilla digitaalisesti yhdellä näkymällä. Tämä vähentää virheiden mahdollisuutta ja sujuvoittaa työtä. Taysissa tehdään vuosittain noin 50 000 anestesiaa.

Turvallisen anestesian toteutukseen tarvitaan potilaasta monia taustatietoja.

Useita potilastoimenpiteitä edeltää joku anestesiamenetelmä: nukutus, spinaalipuudutus, epiduraalipuudutus tai vaikkapa paikallispuudutus. Taysissa tehdäänkin noin 50 000 anestesiaa vuodessa.

Ennen anestesiaa tarvitaan monenlaista taustatietoa potilaasta, kuten esimerkiksi lääkitys, laboratoriokoevastaukset ja vitaalimittaustietoja. Nämä tiedot kootaan eri järjestelmistä. Tärkeää informaatiota saadaan myös potilaan OmaTaysissa täyttämästä esitietokyselystä. Aiemmin tiedon kokoamiseksi on tarvittu useita paperilomakkeita, tiedon kopioimista eri lähteistä tai toistuvaa kirjaamista eri lomakkeille. Nyt Tays on pystynyt digitalisoimaan anestesiassa tarvittavan tiedon ammattilaista varten yhdelle näkymälle. Tieto on reaaliaikaisesti kaikkien ammattilaisten käytettävissä yhtä aikaa.

-Valtava määrä käsin kirjattavaa tai toisista järjestelmistä kopioitavaa tietoa siirtyy nyt automaattisesti vähentäen työmäärää ja toisaalta inhimillisten virheiden mahdollisuutta, kertoo erikoislääkäri Samuli Jokinen.

Anestesiatietojen digitalisointia on on pilotoitu elektiiviseen leikkaukseen tulevilla urologisilla potilailla. Syksyllä toiminta laajenee ortopedisiin toimenpiteisiin sekä Hatanpään sairaalan toimenpiteisiin.

-Tavoitteena on saada tämä syksyn aikana suurimpaan osaan elektiivisistä toimenpiteistä, ja vuoden 2023 aikana myös päivystykseen sekä Coxan ja Sydänsairaalan leikkauspotilaille, kertoo apulaisylilääkäri Juha Virman.