Hallinto ja päätöksenteko

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka valitsee toimikaudekseen sairaanhoitopiiriä johtavan hallituksen.

Lisäksi on muita toimielimiä, kuten tarkastuslautakunta. Päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään hallintosäännössä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella.

Hallituksen alaisuudessa toimii yhtymähallinto, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin sairaanhoitotoimintaa johtaa johtajaylilääkäri.

Sairaanhoitopiirissä on Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos sekä neljä tytäryhtiötä: Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tays Sydänsairaala Oy, Fimlab Laboratoriot Oy ja FinnMedi Oy, joita johtavat toimitusjohtajat.

Hallituksen ja valtuuston kokousten valmistelua koordinoi yhtymähallinnon kansliapalvelut-yksikkö. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokousten valmistelua koordinoi liikelaitoksen johto.