Hallituksen suunnittelukokous, kokous 11.11.2019 11.28 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa:  Eeva Moilanen ja Sinikka Torkkola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Moilanen ja Sinikka Torkkola.

Merkittiin, että Tiina Surakka ja Eeva Moilanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.