Hallituksen suunnittelukokous, kokous 11.11.2019 11.28 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 TAYS UO/Hankeraportti 27 (ajanjakso V-VIII/2019)

559/2019

Valmistelija

  • Isto Nordback, kehitysjohtaja, Isto.Nordback@pshp.fi

Perustelut

Kaikki yksittäisten osaprojektien toiminnalliset suunnitelmat olivat valmiita kuluvalla jaksolla, sillä uudistamisohjelman johtoryhmä hyväksyi Acutan ja kuvantamisen toiminnalliset suunnitelmat huhtikuun lopussa tilasuunnittelun pohjaksi. Lääkelogistiikan osaprojektissa integrointia potilastietojärjestelmään on päästy pilotoimaan jo useissa Taysin yksiköissä ja toukokuussa 2019 käyttöönotetuissa uusissa e-lääkekaapeissa oli lääkemääräysliittymä jo mukana. Poliklinikat-osaprojektin monisairaan potilaan hoidon toimintaprosessia on viety käytännössä eteenpäin ja ensimmäiset potilaat ovat päässeet mukaan palvelun piiriin.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnittelua jatkettiin. Tilannetta käsiteltiin 3.6.2019 hallituksen suunnittelukokousta edeltävässä infotilaisuudessa, jolloin todettiin, että erikoissairaanhoidon sijoittumisen laajuus Hatanpäällä vaikuttaa olennaisesti loppuvaiheen volyymeihin. Tämä päädyttiin selvittämään aikatauluineen ennen uudistamisohjelman loppuvaiheen jatkamista. Samalla todettiin myös A-rakennuksen heikko kunto, rakenteelliset riskit sekä tarve rakennuksen tyhjentämiselle. Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnitelman valmistuminen vaihtoehtoratkaisuineen, vaiheistuksineen ja aikatauluineen päätöskäsittelyyn siirtyy Hatanpää-kokonaisuuden selvittelyn vuoksi vuoteen 2020.

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 10.6.2019 päätöksen aikuispsykiatrian uudisrakennuksen investointihankkeen käynnistämisestä sillä edellytyksellä, että rajoituslain vaatima poikkeuslupa hankkeelle saadaan. Sosiaali– ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan investoinnille 4.7.2019. Hankkeessa on käynnissä toteutussuunnittelu, ja urakkakilpailutus päästään käynnistämään alkuvuonna 2020. 

Etupihan rakennushanke on edennyt suunnitellusti. Projektinjohtourakka vastaanotettiin 5.8.2019. Käyttöönottoa ja muuttojen suunnittelua on jatkettu ja asiakasliikenteen kääntämistä uuteen pääaulaan 28.9.2019 valmisteltu.   F-rakennuksen rakentaminen on edennyt aikataulussaan ja budjetissaan. Urakan sisällä erillisenä hankkeena on tehty MRI-laajennus, joka vastaanotetaan syyskuussa 2019. F-rakennuksen käyttöönotto on vuoden 2020 syksyllä.

Kehitysvammahuollon terapiarakennuksen rakentaminen Pitkäniemessä etenee aikataulussaan ja budjetissaan. Tilojen käyttöönotto on tammikuussa 2020.

Ruokapalvelujen annosjakelukeittiölle, sairaala-apteekin varastoautomaatille ja sädehoidon annossuunnittelumagneetille tarvittavat tilat rakennetaan R-rakennuksesta Tuomi Logistiikan keskusvarastolta vapautuviin keskusvarastotiloihin. Hanke on vaiheistettu kolmeen päävaiheeseen yhteistyössä käyttäjien kanssa ja sitä noudatetaan sekä työmaan aikataulutuksessa että töiden suunnittelussa. Sairaala-apteekin ja Tuomi Logistiikan tilat ovat kokonaisuudessaan käytössä joulukuussa 2020. Voimian ja TA2 toiminta uusissa tiloissa käynnistyy tammikuussa 2021. Hanke on vaiheistuksesta johtuen kokoonsa nähden pitkäkestoinen. Tällä turvataan sairaalan lääke- ja tarvikehuolto, joka toimii rakentamisen keskellä.

Hankeraportti 27 (ajanjakso V - VIII/ 2019) on liitteenä. 

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Isto Nordback, puh. 050 591 1458
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  •  hyväksyä liitteenä olevan Tays uudistamisohjelman hankeraportin 27 (ajanjakso V-VIII / 2019).

Päätös

Hyväksyttiin.