Hallituksen suunnittelukokous, kokous 13.09.2021 09.02 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

Perustelut

Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallitus on 16.9.2019 § 133 tarkistanut otto-oikeuden piirissä olevia asioita. Otto-oikeuden piiristä on poistettu KVTES:n soveltamista koskevat päätökset sekä vakituiseen työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset, koska ne edellyttävät työntekijän ja työnantajan välistä työsopimuksen tekemistä. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että se voi seurata viranhaltijoiden päätöksentekoa intran kautta.

Otto-oikeuden piiriin on jätetty seuraavat asiat:

  • Vakituiseen virkaan ottamista koskevat päätökset
  • Erva-yhteishankintapäätökset, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot
  • Hankintapäätökset, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa

Otto-oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta.

Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat ajalta 17.8.-6.9.2021 on sähköisessä työtilassa nähtävissä.

 

Sairaanhoitopiirin johtaja
Hankinta:
§ 96/2021 Videoendoskoopit sekä niiden keskusyksiköt ja valolähteet 2411/PAA/21, 06.09.2021
§ 99/2021 Rakennusurakointitöiden puitejärjestely, osa-alueet 2 ja 3, 06.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 17.8.-6.9.2021 hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti

  • että se ei käytä otto-oikeutta sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä oleviin päätöspöytäkirjoihin ajalta 17.8.-6.9.2021 hallituksen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).