Hallituksen suunnittelukokous, kokous 14.06.2021 09.02 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Sinikka Torkkola ja Leo Lähde.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Torkkola ja Leo Lähde.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).