Hallituksen suunnittelukokous, kokous 04.05.2020 11.56 Sähköinen kokous (alkaa välittömästi hallituksen kokouksen päätyttyä)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.