Hallituksen suunnittelukokous, kokous 04.05.2020 11.56 Sähköinen kokous (alkaa välittömästi hallituksen kokouksen päätyttyä)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Ilpo Sirniö ja Anneli Taina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Sirniö ja Anneli Taina.